Ljubavni problemi

Razlike u muškim i ženskim shvatanjima partnerske komunikacije

Iako nije poželjno uvek generalizovati razlike između muškaraca i žena, često se dešava da su upravo ove razlike razlog nerazumevanja između partnera u emotivnim vezama. Prikazaćemo sada muške i ženske načine shvatanja određenih aspekata komunikacije koji su uobičajeni uzrok stvaranja „razdora“ među partnerima. Shvatanje bliskosti. Žene obično imaju potrebu za razgovorom, kada razgovaraju sa nekim […]

Emocionalni problemi

Preterana želja za odobravanjem

Sva ljudska bića imaju potrebu da ih neko u njihovom socijalnom okruženju odobrava i prihvata. Ipak, kada je ta potreba preterana to može proizvesti neke neželjene probleme kao što su napadi anksioznosti ili fobije. Biti previše preokupiran time da vam je potrebno odbravanje od strane drugih je usko povezano sa unutrašnjim osećanjem manje vrednosti. Prema […]

Kako prepoznati manipulaciju
Praktični saveti

Kako prepoznati manipulaciju

Manipulacija je oblik ponašanja koji služi postizanju lične koristi u svakoj situaciji bez obzira koliko to drugome štetilo ili ne. Takvo ponašenje predstavlja perfidnu igru, gde ništa nije onako kako vam na prvi pogled izgleda. Prema tome, nekada je jako teško prepoznati emocionalne manipulatore jer su u stanju da vas suptilno nateraju da uradite ono […]

Praktični saveti

Kako reći „NE“?

Ima mnogo razloga zašto je nekim ljudima teško da izgovore NE. Obično im se dešava da ne mogu da odbiju da zadovolje svoju rodbinu i/ili prijatelje, bez obzira na to šta im oni traže. Javlja se problem u postavljanju „granica“, iako zahtevi i želje značajnih drugih prevazilaze moći i resurse onoga od koga se traži […]

Ljubavni problemi

Terapija parova

Terapija parova je psihološki tretman parova koji su u vezi ili braku. Osnovni cilj terapije parova je pomoć paru da ostvare i unaprede međusobni odnos u braku ili vezi. Međutim, prvo se možemo pitati šta podrazumeva dobar odnos? Dobar odnos je onaj u kome partneri postižu veći stepen zadovoljstva (kroz zadovoljavanje svojih želja) nego nezadovoljstva […]

Praktični saveti

Komunikacijska tehnika: Promena fokusa sa sadržaja na proces

Kada vaša komunikacija sa nekim postane napeta usled postojanja jakih emocija ili zbog konflikta potreba ili želja, pomerite fokus sa sadržaja odnosno teme vaše komunikacije na odnos između vas i vašeg sagovornika. Na primer, vi na asertivan način zatražite od svog partnera da više razgovara sa vama, a on vam odgovori:,, Ti misliš da te […]

Praktični saveti

Tehnika pokvarene ploče

Izražavanje onoga što mislimo, osećamo i želimo često nije baš lako jer onaj ko treba to da čuje ne pokazuje interesovanje za ono što hoćemo da mu prenesemo. Tehnika pokvarene ploče je tehnika koja se koristi kada hoćemo da nas ,,čuju“ oni ljudi koji se karakterišu kao nekooperativni i manipulativni. Kada je ploča pokvarena odnosno […]

Emocionalni problemi

Agresivni stil komunikacije

Osobe sa agresivnim stilom komunikacije izražavaju svoje misli, osećanja na način koji je najšešće socijalno neprihvatljiv, manipulativan ili ugrožava prava drugih ljudi. Agresivno ponašanje najčešće ima za cilj uspostavljanje kontrole nad ljudima i situacijama, demonstraciju moći ili postizanje pobede nad drugom osobom. Kako se u komunikaciji ponaša osoba sa agresivnim stilom U komunikaciji sa drugima […]

Strana 1 od 212