Kada vaša komunikacija sa nekim postane napeta usled postojanja jakih emocija ili zbog konflikta potreba ili želja, pomerite fokus sa sadržaja odnosno teme vaše komunikacije na odnos između vas i vašeg sagovornika.

Na primer, vi na asertivan način zatražite od svog partnera da više razgovara sa vama, a on vam odgovori:,, Ti misliš da te ja ignorišem? Zašto? Sećam se da si TI na medenom mesecu jedva progovorio/-la sa mnom.“  Umesto da odgovrate neukusnim komentarom o tome šta se zbilo u prošlosti, bolje je odgovoriti na sledeći način: ,, Sada skrećemo sa teme“, ,, Ulazimo u raspravu o nekim starim stvarima“ ili ,, Izgleda da si ljut/-a na mene?“. Kada ovako odgovorite to znači da uspešno koristite tehniku pomeranja fokusa sa sadržaja na proces.

Ipak u stvarnoj komunikaciji postoji nekoliko problema koji mogu uticati na ostvarivanje  ove komunikacijske tehnike:

  1. Možete ući u zamku da raspravljate o tome zašto je druga osoba skrenula temu na drugu stranu (npr. nešto iz prošlosti), što nije svrha ove tehnike. Važno je samo reći da je konverzacija otisla sa ,,pravog puta“.
  2. Druga strana vas može optužiti da psihologizirate, ali vi možete reći ,,Samo izražavam sopstveno mišljenje“ i vratiti se na glavnu temu.
  3. Sagovornik vam može reći da vaš komentar nije tačan (npr. ,,Nije tačno da sam ljut/-a.“). Umesto da debatujete oko toga da li ste u pravu ili ne, možete prihvatiti tu izjavu sagovornika i vratiti se originalnoj temi.

Ova tehnika se može kombinovati sa tehnikom pokvarene ploče. Prikazaćemo to na još jednom primeru:

Roditelj: U redu, sada kada si odgledao/-la svoju omiljenu seriju na TV-u, moraš da uradiš domaći za sutra.

Dete: Ali samo da odgledam još jednu seriju. Ona je vrlo krtka, traje samo pola sata.

Roditelj: Ne, moraš da uradiš svoj domaći zadatak za sutra. (tehnika pokvarene ploče)

Dete: Ti daješ Ani da ostaje duže i gleda svoje omiljene serije, a prema meni si tako nefer.

Roditelj: Sada skrećeš sa teme govoreći mi kako se ponašam sa drugom osobom. Moraš uraditi domaći zadatak. (tehnika sadržaj-proces i tehnika pokvarene ploče)

Dete: Ti nju uvek tretiraš bolje nego mene. Nikada mi ne daš da se opustim. Uvek samo mene proganjaš. Mrzim te!

Roditelj: Vidim da si veoma ljut/-a na mene, ali moraš uraditi svoj domaći. (tehnika sadržaj-proces i tehnika pokvarene ploče)

Kao što smo videli dobro je kombinovati ili samostalno koristiti jednu od navedenih tehnika. O tehnici pokvarene ploče detaljnije je bilo reči u jednom od prethodnih tekstova. Ono što je važno je da stalno imate na umu šta je za vas cilj komunikacije, i uporno odolevati pokušajima sagovornika da vas navede u ćorsokak.

Sanja Marjanović

dipl. psiholog