Da li je panični poremećaj odraz slabosti?

Da li je panični poremećaj odraz slabosti?

Razvoj paničnog poremeća prati čitav niz pogrešnih interpretracija koje su vezane pre svega za procenu simptoma napada panike kao fizički ugrožavajućih. Ubrzano lupanje srca tumači se kao znak srčanog udara ili bolesti srca, senzacije u grudima tumače se kao znak gušenja, blaga vrtoglavica kao znak da će se osoba onesvestiti, preplavljenost strahom kao znak da osoba gubi kontrolu nad sopstvenim razumom i slično. Kada se osobi objasni da je po sredi panični poremećaj i da se ništa strašno neće dogoditi onda predstoji period prevladavanja simptoma, u kome ona aktivno učestvuje tako što menja stav prema simptomima, postaje svesna da su oni prolazni i da se neće završiti katastrofalnim ishodom.

Više o pogrešnom interpretiranju simptoma paničnih napada saznajte ovde.

Međutim, pored interpretacije vezane za same simptome postoje interretacije koje su vezane za samo saznanje da osoba ima određeni psihološki problem. Često razmišlja o tome kako se nikada neće izlečiti, javlja se strah od „ludila“, nestrpljiva je u procesu lečenja − želi da se simptomi što pre povuku, i uopšte sagledava sebe na drugačiji način, počinje da gubi samopouzdanje, govori kako nije više kao što je bila i procenjuje sebe kao slabu osobu.

Više o strahu od „ludila“ pročitajte ovde.

Da li su panični napadi odraz slabosti?

Prvi napad panike javlja se kao posledica jednog ili više životnih stresova, obično se osoba sa ovim stresovima suočava tako što ih u prvi mah „dobro“ prevlada ili ih ne doživi svesno kao nešto što je za nju problem. Često se dešava da osobe koje su preživele neki gubitak (smrt) u porodici, to preguraju bez puno ispoljavanja negativnih emocija, ali se nakon nekog vremena to ispolji u vidu paničnih napada. Postoje osobe koje su doživele više stresova za redom, sve istrpele, a onda kada se sve „sredilo“ iskusile prvi panični napad. Dakle, osobe koje su sklone negiranju i potiskivanju negativnih emocija u stresnim situacijama mogu kasnije ispoljiti panične napade. Prema tome, one su predugo bile jake pa je napad panike usledio kao rezultat dugotrajne borbe sa različitim problematičnim situacijama.

Takođe, osobe koje su sklone razvoju paničnog poremećaja su po svojoj strukturi ličnosti osetljivije, to ne znači da su slabe već da je njihov prag reagovanja na spoljašnje senzacije niži nego kod drugih ljudi. Obično su ove osobe empatičnije i mogu lakše da pročitaju emocinalna stanja drugih, lakše se „uživaljavaju“ u sve što se događa oko njih pa tako mogu jače doživljavati i stresne događaje.

Dešava se dodatno da osoba postaje besna na svoje napade panike, besna na sebe što ih doživljava i na taj način produbljuje svoje stanje uznemirenosti. Napadi panike su opomena organizma da nešto ne radimo kako treba, da potiskujemo negativne emocije, da je organizmu potreban odmor, poziva nas da se promenimo i uredimo stvari drugačije. To nije odraz naše slabosti već poziv na promenu.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt za zakazivanje savetovanja uživo: 064 64 93 417

kontakt za zakazivanje online savetovanja: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja

Panični poremećaj–problem u nedostatku informacija

Panični poremećaj–problem u nedostatku informacija

Panični poremećaj nastaje kao posledica pogrešno protumačenog prvog paničnog napada. Stoga, u tretmanu paničnog poremećaja osobi treba pre svaga objasniti prirodu i mehanizam delovanja ovog problema. Inicijalni napad panike nastaje obično nakon jednog ili više značajnih stresnih događaja (npr. smrt bliske osobe, raskid, razvod, gubitak  posla i sl.) ili kontinurianog stresa (na poslu, u porodici i sl.) i to obično kod osoba koje imaju predispoziciju za razvoj anksioznih poremećaja.  Karakteristika prvog paničnog napada jeste iznenadno javljanje niza intenzivnih fizioloških reakcija (ubrzano lupanje srca, osećaj gušenja, trnjenje udova, izraženo znojenje, osećaj vrtoglavice ) . Osobe koje dožive inicijalni panični napad ne moraju nužno razviti panični poremećaj ali usled nedostatka informacija one smatraju da se nešto katastrofalno događa sa njihovim organizmom–pada im na pamet da bi mogli dobiti srčani udar, ugušiti se, izgubiti kontrolu  nad sobom ili poludeti. Naravno, sve ove informacije su pogrešne ali to osoba ne zna i javlja se strah odn. anksioznost usled anticipiranja novog paničnog napada. Dakle, osoba predviđa da bi joj se panični napad ponovo mogao dogoditi i to kod nje stvara anksioznost koju prate sve gore opisane fiziološke reakcije te osoba sama proizvodi svaki sledeći panični napad i tako razvija panični poremećaj.

Više o tome šta se zaista dešava sa vašim organizmom tokom paničnog napada saznajte ovde

Koje su oubičajene greške koja osoba pravi…

Intenzivne fiziološke reakcije su pod kontrolom autonomnog nervnog sistema i ne možemo ih svesno kontrolisati. Uobičajena greška koja se pravi jeste da osoba pokušava da kontroliše reakcije svog organizma i time pokuša da prekine neprijatni doživljaj. Međutim, te reakcije su pod kontorlom samo i jedino našeg autonomnog nervnog sistema,  koji mimo voljnih procesa vraća organizam u regularno stanje za maksimalno desetak minuta. Međutim, pogrešna uverenja osobe da će se sa njom desiti „najgore“  održavaju strah a time i sve neprijatne fiziološke reakcije pa se vreme trajanja ovih reakcija značajno produžuje. Naravno, to osoba ne zna i umesto da sačeka da prođe „neprijatni talas“ reakcija ona se bori sa njima i tako upada u začarani krug disfunkcionalnosti.

Osobe se, nakon doživaljavanja prvog paničnog napada,  najčešće odlučuju da posete specijaliste kardiologije, pulmologije i nakon što dobiju uredne rezultate obično odlaze psihijatru. Kada se obrate psihijatru smatraju da su konačno došli na pravo mesto i obično za svoj problem dobijaju određenu medikamentoznu terapiju. Neretko se dešava da se nakon uzimanja ove vrste terapije ništa ne menja, odn. osoba i dalje doživljava učestale panične napade. Jedan deo problema potiče svakako od toga što osoba ne razume šta se sa njom dešava, ona ni od koga nije dobila informaciju o tome kako izgleda mehanizam nastanka novih paničnih napada i da je pokretač svakog sledećeg zapravo pogrešan način razmišljanja koji je osoba sama stvorila a koji nije kritički doveden u pitanje. Dobijanje potpune informacije o tome šta se sa njom dešava i kakav je mehanizam njenog problema već u početku tretmana, umnogome poboljšava stanje osobe.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt: 064 64 93 417

vaspsihologsanjamarajnovic@gmail.com

skypename: psihologsanja