Kako da prevaziđete strah od javnog nastupa

Kako da prevaziđete strah od javnog nastupa

Strah od javnog nastupa nije rezervisan samo za ljude kojima je javni nastup sastavni deo posla (kao što je slučaj kod glumaca, voditelja, sportista, nastavnika, političara itd.). I ljudi koji nisu javne ličnosti mogu imati strah od javnog nastupa u situacijama kada treba da nešto prezentuju, izvedu neku veštinu pred publikom, izraze svoje stavove ili osećanja pred osobom/ma koju/e doživaljaju kao autoritet i sl. U radionici koju smo pripremili za vas, steći ćete znanja i veštine kojima možete prevazići strah od javnog nastupa i postati siguran, samouveren govornik.

U ovoj radionici naučićete:

 • Zašto neki ljudi imaju samo umerenu a neki parališuću tremu pre i tokom javnog nastupa
 • Ko je i zašto podložan strahu od javnog nastupa
 • Kako da prestanete da se uznemiravate i samoobezvređujete povodom toga što imate strah od javnog nastupa
 • Kako da otkrijete i promenite skrivena disfunkcionalna uverenja i ponašanja kojima stvarate i održavate strah od javnog nastupa
 • Kako da svoje nerealistične zahteve zamenite realističnim ciljevima, željama i očekivanjima
 • Koji su problemi u osnovi straha od javnog nastupa (stid, perfekcionizam, ego anksioznost)
 • Kako da prevaziđete preterani stid i strah od kritike
 • Kako da odustanete od samoporažavajućeg prefekcionizma i naučite da bezuslovno prihvatate sebe
 • Kako da prestanete da se užasavate povodom mogućnosti da pogrešite ili budete kritikovani od strane publike
 • Kako da umesto da budete fokusirani na negativne emocije preusmerite svoju pažnju na ono što prezentujete
 • Kako da se postavite prema osobama od autoriteta
 • Kako da prestanete da preterano brinete unapred
 • Kako da se nosite sa tremom tokom samog javnog nastupa
 • Kako da se samomotivišete i ohrabrite za javno nastupanje
 • Praktične vežbe koje možete izvoditi u grupi ili samostalno kod kuće

Voditelji radionice:

Vladimir Mišić, diplomirani psiholog-master, REKBT savetnik
Sanja Marjanović, diplomirani psiholog-master, Geštalt savetnik.

Mesto: Savetovalište “Ekvilibrijum“, Kapetana Popovića 34, Banovo brdo, Beograd.

Vreme: Subota 16. 04. , od 10 do 16 h

Prijavljivanje: na telefon 065/ 35 51 306.

Cena radionice: 2500 dinara po učesniku.


Kako razumeti jezik osećanja kroz telesnu ekspresiju

Kako razumeti jezik osećanja kroz telesnu ekspresiju

Telesna psihoterapija je psihoterapijski pristup orijentisan na integraciju telesnih i mentalnih procesa. U ovom pristupu pored verbalnog kanala komunikacije koriste se i neverbalni kanali i tehnike (rad sa disajnim obrascima, telesnom ekspresijom, mišićnim tenzijama, kontaktom, itd.). Suštinski koncept telesne psihoterapije može se sažeti u sledećem: Represivno vaspitanje i život u represivnom društvenom sistemu uči nas da od malih nogu sputavamo svoja osećanja, sopstvenu snagu i seksualnost koje predstavljaju vidove ispoljavanja životne energije. Represivni mehanizmi ograničavanja slobodnog protoka i izražavanja životne energije ostvaruju se kako na mentalnom nivou (putem potiskivanja i drugih mehanizma odbrane) tako i na telesnom nivou (putem ograničivanja i nepravilnog disanja, poremećaja u mišićnom tonusu, telesnoj izražajnosti itd).

Sputavanje slobodnog izražavanja životne sile ograničava naše kapacitete za izražavanje emocija, seksualnosti i naše kapacitete za primanje i davanje ljubavi. Dok god snažno potiskujemo neprijatna osećanja (kao što su strahovi, bes, bol itd.) mi u isto vreme ograničavamo sebe u sposobnosti za doživljavanje prijatnih osećanja kao što su ljubav, sreća, radost i blaženstvo. U skladu sa tim, osnovni ciljevi telesne psihoterapije su: oslobađanje zakočene životne energije otklanjanjem telesnih blokova sa ciljem da se povećaju ljudski kapaciteti za doživljavanje osećanja sreće, ljubavi, spontanosti, postizanja veće fleksibilnosti samokontrole, slobodog izražavanja osećanja, većeg uživanja u seksualnosti i svakodnevnom životu.

Na ovoj radionici naučićete:

 • Koji su osnovni principi rada u telesnoj psihoterapiji
 • Kakva je povezanost između disanja i izražavanja osećanja
 • Kako da oslobađanjem mišićnih tenzija otklonite emocionalne blokade
 • Kako da povećate kapacitet za spontano izražavanje osećanja
 • Kako da jezik tela prevedete u jezik osećanja
 • Vežbe kojima možete da na jednostavan način otklonite stres, uspostavite psihosomatsku ravnotežu i povećate nivo zadovoljstva sobom.

Voditelji radionice:

Slađana Đorđević, diplomirani psiholog-master, telesni psihoterapeut.
Vladimir Mišić, diplomirani psiholog-master, REKBT savetnik i telesni psihoterapeut pod supervizijom.


Mesto: KSC ’’Pinki’’, Gradski park 2, Zemun, u prostorijama škole ’’Dr Kosta Cukić’’.

Vreme: Nedelja 07. 05. , od 12 do 18 h

Prijavljivanje: na telefon 065/ 35 51 306.

Cena radionice: 2500 dinara po učesniku.


Kako da se zauvek i u potpunosti oslobodite paničnih napada

Kako da se zauvek i u potpunosti oslobodite paničnih napada

Napadi panike podrazumevaju naglu i iznenadnu pojavu neprijatnih i intenzivnih vegetativnih simptoma (kao što su: ubrzan rad srca, otežano disanje, znojenje, senzacije probadanja, vrtoglavice, trenjenje ruku, drhtanje, mućenje vida, probadanje ili mučnina u stomaku i sl.). Ovi simptomi se najčešće javljaju bez ikakvog spolja vidiljivog razloga. Napadi panike se mogu javiti u raznim situacijama: u autobusu, na ulici, u masi ljudi, na mostu, u liftu, avionu ili nekom drugom zatvorenom prostoru itd.

Napadi panike su neprijatni ali sami po sebi ne predstavljaju uvod u neku duševnu ili telesnu bolest. Osobe koje imaju panične napade često se osećaju obeshrabreno jer izbegavaju mnoge situacije u kojima osećaju strah. Izbegavanje tih situacija značajno osiromašuje život jer osobu lišava mnogih aktivnosti, zadovoljstava i osećanja slobode.

U ovoj radionici naučićete:

 • Šta su napadi panike
 • Koji su uzroci nastanka napada panike
 • Koje su tipične crte ličnosti osoba koje pate od napada panike
 • Koji su to faktori koji neke ljude čini podložnim ovoj vrsti problema
 • Šta nikako ne treba da radite ako želite da se zauvek rešite napada panike
 • Koji su to obrazci mišljenja i ponašanja kojima osobe stvaraju i održavaju ovu vrstu problema
 • Kako da prepoznate i prekinete zastrašujući lanac misli koji vas uvodi u paniku,
 • Kako da umesto da se osećate bespomoćno naučite da se smirite i ohrabrite u situacijama u kojima osećate strah
 • Kako da prestanete da hronično brinete i izbegavate situacije u kojima ste imali ili procenjujete da možete imati panični napad
 • Šta da konkretno uradite u situacijama u kojima osećate strah
 • Kako da se relaksirate kod kuće i u situacijama u kojima osećate strah
 • Šta je hiperventilacija i kako da je zaustavite
 • Kako da uz pomoć jednostavnih tehnika disanja otklonite strah i neprijatne telesne simptome

Radionica je koncipirana tako da podrazumeva sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština koje osoba može da primeni u svom svakodnevnom životu kako bi prevazišla ovaj problem.

Voditelji radionice:

Vladimir Mišić, diplomirani psiholog-master, REKBT savetnik
Sanja Marjanović, diplomirani psiholog-master, Geštalt savetnik.


Mesto: Savetovalište “Ekvilibrijum“, Kapetana Popovića 34, Banovo brdo, Beograd.

Vreme: Nedelja 17. 04. , od 10 do 16 h.

Prijavljivanje: na telefon 065/ 35 51 306.

Cena radionice: 3000 dinara po učesniku.


Kako da samouvereno izrazite ono što želite a da pritom ne povredite druge ljude

Kako da samouvereno izrazite ono što želite a da pritom ne povredite druge ljude

Neki ljudi zbog stida, straha, osećanja krivice i/ili bojazni da ne povrede druge odustaju da kažu ono što žele, misle i osećaju. Zbog toga oni mogu biti ljuti na sebe, osećati se povređeno, obeshrabreno i biti sniženog samopouzdanja. Ova radionica pruža vam mogućnost da postanete samopouzdani, direktni, otvoreni i tolerantni u komunikaciji sa drugima.

U ovoj radionici naučićete:

 • Kako da izrazite ono što želite a da ne budete agresivni
 • Kako da bolje tolerišete neprijatnost u komunikaciji sa drugima
 • Kako da budete samopouzdaniji u odnosima sa drugim ljudima
 • Kako da rešavate konfliktne situacije
 • Kako da uvažavate sebe, svoje želje i svoja osećanja a da pritom uvažavate i poštujete druge
 • Kako da bez straha, stida, osećanja krivice, ljutnje i povređenosti izrazite pred drugima ono što želite, mislite i osećate

Voditelji radionice:

Vladimir Mišić, diplomirani psiholog-master, REKBT savetnik
Sanja Marjanović, diplomirani psiholog-master, Geštalt savetnik.

Mesto: Savetovalište “Ekvilibrijum“, Kapetana Popovića 34, Banovo brdo, Beograd.

Vreme: Subota 23. 04. , od 10 do 16 h.

Prijavljivanje: na telefon 065/ 35 51 306.

Cena radionice: 2500 dinara po učesniku.