Socijalna anksioznost

Socijalna anksioznost predstavlja vrstu anksioznog (strašljivog) reagovanja u socijalnim situacijama prilikom: upoznavanja novih ljudi, javnog nastupa, situacijama u kojima osoba može biti kritikovana, ispitnim situacijama, u prisustvu autoriteta, jedenja ili pijenja u javnosti, posećivanja društvenih skupova/zabava). Socijalna anksioznost se bazira na proceni (verovanju, ubeđenju) osobe da se može obrukati, da može biti ponižena i/ili kritikovana od strane poznatih i/ili nepoznatih ljudi. Osobe koje imaju socijalnu anksioznost jako veruju da moraju da ostave dobar utisak na druge ljude, da moraju da se dopadnu svim ljudima koje smatraju bitnim, da moraju da ih fasciniraju, ili da ne smeju da se obrukaju.U našoj praksi često se javljaju osobe sa problemom straha od javnog nastupa. Osoba koja se plaši javnog nastupa suočava se sa preteranom tremom. Za razliku od normalne, umerene treme koja je motivišuća i pomaže pojedincu da bude pribran, obazriv i usmerene pažnje, u osnovi straha od javnog nastupa je parališuća trema. Reč je o preteranoj tremi koja remeti koncentraciju i preusmerava pažnju sa zadatka (onoga što treba da se izvede, kaže ili uradi pred publikom) na unutrašnje stanje pojedinca koji ima tremu. Znači umesto da se fokusira na izvođenje zadatka osoba je preokupirana negativnim mislima, intenzivnim negativnim osećanjima (straha i/ili stida), neprijatnim telesnim senzacijama (drhtanjem, crvenilom itd.) i maštanjem o mogućem nepovoljnom ishodu. Izvor socijalne anksioznosti je u neprihvatanju sebe koje se bazira na dubokom ubeđenju osobe da je manje vredana i/ili u nekom smislu neadekvatana. Često se dešava da osoba, kako bi izbegla neprijatna osećanja straha i stida, izbegava socijalne situacije koje procenjuje kao potencijalno preteće i pri tome razvija socijalnu fobiju. Najbolji način za prevazilaženje socijalne anksioznosti je kognitivno bihejvioralna terapija. U okviru tog pristupa postoje razne tehnike koje psihoterapeut koristi kako bi pomogao klijentu da promeni svoja disfunkcionalna uverenja, prevaziđe tremu, stid i prestne da izbegava socijalne situacije. Takođe, radi se na prevazilaželju niskog samopuzdanja i razvoju samoprihvatanja.

Psihološko savetovalište “Ekvilibrijum” se nalazi u Beogradu, na Dušanovcu.

Vaš termin možete zakazati na broj telefona: 064 64 93 417 

Email za zakazivanje online konsultacija:
onlinepsihoterapija@gmail.com

Čekamo vas kako bismo vam pomogli da adekvatno rešite vaše probleme.

Vaš psiholog