Tehnike koje pomažu u uspostavljanju orgazma kod žena

Tehnike koje pomažu u uspostavljanju orgazma kod žena

U okviru kognitivno-bihejvioralnog pristupa postoji nekoliko tehnika koje se pokazuju kao uspešne u tretmanu anorgazmije kod žena. Suština ovog pristupa je u  promovisanju promene stava prema seksu odnosno u promeni misli koje su povezane sa pojmom od seksualnom...