Tehniku koju ćemo vam prikazati primenjuju se u tretmanu kod žena koje ne mogu da dožive oragazam ili ga doživljavalju relativno retko. Ova terapijska tehnika se sastoji iz deset koraka odnosno senasi na kojoj se klijentkinji prikazuju bihejvioralne vežbe koje ona treba obavljati svakog dana kod kuće u vidu domaćeg zadatka. Nakon svake seanse, psiholog diskutuje sa klijentkinjom o eventualnim poteškoćama koje je imala dok je obavaljala zadatke kao i o pozitivnim promenama koje je doživela. U prvom delu teksta prikazaćemo prvih pet seansi.

Seansa 1

Na prvoj seansi klijntkinja treba da formuliše šta želi da postigne kroz terapiju. Terapeut motiviše klijentkinju da što konkretnije iznese svoje ciljeve i da ih izrazi na pozitivan način. Na primer, umesto da cilj izrazi na negativan način: ,, Ne želim imati tako negativna osećanja u vezi sa sopstvenim telom”, treba ga formulisati pozitivno: ,, Želim da prihvatim svoje telo onakvo kakvo jeste” ili ,,Želim imati više pozitivnih osećanja u vezi sa svojim telom”.

Domaći zadatak: Tokom tuširanja koncentrisiti se na senzacije koje imate dok vam voda dodiruje telo, zatim stanite ispred ogledala gde se možete videti celi, posmatrajte ga oko jedn minut.

Seansa 2

Na početku druge seanse terapeut zajedno sa klijentkinjom diskutuje o domaćem zadatku koji je imala, u kome je kreirala vreme za sebe i koncentrisala se na telesne senzacije. Razgovara se o negativnim i pozitivnim senzacijama. Zena koja govori uglavnom o negativnim osećanjima prema svom telu, ohrabruje se da navede najmanje tri dela svog tela koja vrednuje pozitivno.

Domaći zadatak: Tokom tuširanja i gledanja sebe u ogledalu dodirujte se po čitavmom telu, sa imperativom da ispitate i otkrijete delove tela koja vam kada ih dodirnete donose prijatne senzacije.

Seansa 3

Razgovor se vodi o iskustvu koje je klijentkinja dozivela radeći domaci zadatak iz predhodne seanse. Zatim terapeut pokreće temu o tome koliko je vaspitanje uticalo na formiranje seksualnosti kod klijentkinje odnosno o porukama koje je dobijala od svoje porodice na temu seksualnosti. Ispituje se terminologija koju klijentkinja koristi kada govori o muškim i ženskim genitalnim organima i seksualnom kontaktu.

Domaći zadatak: Ponavljanje vežbe iz prethodne seanse sa tom razlikom što se telo posmatra uz pomoć malog, ručnog ogledala. Takođe, klijentkinji se daje zadatak da napiše poruke koje je dobijala od strane svoje porodice a tiču se seksualnosti.

Seansa 4

Ispituje se kakve reakcije je klijentkinja imala dok je posmatrala svoje genitalne organe. Terapeut pokazuje klijentinji slike ženskog polnog organa i objasnjava njegovu anatomiju. Diskutuje se o porukama koje je klijentkinja dobijala od strane roditelja i njihovom uticaju na njeno viđenje seksualnosti. Nakon toga ona se ohrabruje da formulše novu poruku koju sama treba da smisli a koja bi joj najbolje pomogla u ostvarenju postavljenog cilja. Takode, klijentkinji se pokazuje vežba kontrakcije vaginalnog mišića.

Domaći zadatak: Ponavlja se vežba iz seanse 3., uz dugotrajnije dodirivanje genitalija.

Seansa 5

Razgovara se o mislima i osećanjima koja su se pojavila tokom obavljanja prethodnog zadatka, kao i o značaju relaksiranosti tokom dodirivanja. Takođe, objašnjava se da se kontrakcija vaginalnog mišića može koristiti za povećanje seksualnog uzbuđenja.

Domaći zadatak: Dodirivanje sa fokusom na erotska osećanja koja su izazvla prijatnost. Poseta ženskih seks ,,shop”-ova u svrhe nalaženja literature i filmova erotske sadržine.

Sanja Marjanović

dipl.psiholog