Da li su anksiozni poremećaji izlečivi?

Da li su anksiozni poremećaji izlečivi?

Pre nego što odgovorimo na postavljeno pitanje, važno je ukazati na razliku između normalne anksioznosti i anksioznosti koja se javlja kao simptom kod anksioznih poremećaja. Anksioznost je emocija koja se javlja kod svakog od nas, ona je adaptibilna odnosno ima za...
Domaći zadatak kao deo psihoterapijskog procesa

Domaći zadatak kao deo psihoterapijskog procesa

Domaći zadatak je integralni deo kognitivno-bihejvioralnog tretmana i obično ga osmišljava terapeut nakon svake seanse. Često ovaj naziv ume da zavara jer liči na nešto što smo kao mali radili u školi pa će za neke ljude on imati odbojan prizvuk. Ono što jeste isto sa...
ABC model ljudskog ponašanja

ABC model ljudskog ponašanja

Većina klijenata i ljudi uopšte, implicitno ili eksplicitno veruje da događaji, situacije ili okolnosti sami po sebi izazivaju emocije. Na primer često čujemo izjave “Kako me je iznervirao”, “Razbesneo me je svojim postupcima“, „Ona čini da se osećam tužno i...
Greške u mišljenju koje su uzrok emocionalnih problema

Greške u mišljenju koje su uzrok emocionalnih problema

Tvorac kognitivne terapije je Aron Bek, američki psihijatar. Ova vrsta terapije nastala je na osnovu Bekovog proučavanja i istraživanja kognitivnih sadražaja koje su iznosili njegovi depresivni pacijenti. Osnovna pretpostavka kognitivne terapije jeste da emocionalne...