Osnovna pretpostavka svih Kognitivno Bihejvioralnih Terapija (KBT, eng: CBT) jeste da način na koji razmišljamo značajno utiče i uzrokuje naše emocionalne reakcije i ponašanja. Da bi ste bolje razumeli o čemu je reč, pre nego što pročitate ovaj tekst, pročitate i sledeće tekstove na ovom sajtu: „ABC model ljudskog ponašanja“, „Racionalna i Iracionalna uverenja“ i „Greške u mišljenju koje su uzrok emocionalnih problema“.

Kako da promenite osećanja koja vas muče? Promenite način razmišljanja. Ponuđeni formular će vam pomoći da na struktuiran način otkrijete, formulišete i reformulišete (promenite) način vašeg razmišljanja koji vas uvodi u nezdrave emocije kao što su: anksioznost, bes, depresija, stid, osećanje krivice, panika, mržnja itd. Detaljno proučite ovaj formular i formulišite svoj problem uz pomoć njega. Nastojte da pronađete koji su to vaši obrazci mišljenja i ponašanja kojima stvarate i održavate nezdrave emocije. Pronađite i osmislite alternativne, racionalne i samopomažuće načine na koji možete misliti o toj situaciji. Pronađite alternativne vidove ponašanja kojima će te zameniti stare disfunkcionalne obrazce.

Situacije (okidači)

Emocije (procenite intenzitet emocije u procentima od 0 do 100%)

Telesne senzacije

(procenite od 0 do 100%)

Šta mi je padalo na pamet u toj situaciji?

(misli, predstave, slike)

Šta je to značilo za mene?

Alternativni obrazci mišljenja

Šta bi bila bolja, zdravija persperktiva gledanja

Reakcije

(ponašanje)

Alternativni

Ishodi

Navedite i ukratko opišite situaciju koja je bila okidač za vaše reakcije (misli, emocije, ponašanje).

Opišite situacije kao da su zabeležene objektivom kamere.

Setite se jer ima još nekih situacija u kojima tako reagujete. Navedite tri takve tipične situacije.

Sada odgovorite kakvo značenje ima za Vas ta situacija? Šta je to što predviđate da bi vam se moglo dogoditi u toj situaciji?

Koju ste emociju doživeli u toj situaciji?

U kom intenzitetu (0-100%)?

Koje telesne senzacije ste imali kada ste se tako osećali?

Šta vam je prolazilo kroz glavu u toj situaciji?

Šta su značile te misli ili slike koje su vam padale na pamet?

Šta vam to govori o vama ili toj situaciji?

Šta bi se prema vašem mišljenju moglo najgore dogoditi u toj situaciji?

Ako bi se to dogodilo, kako bi ste vi reagovali (kako bi ste se osećali, šta bi ste uradili)?

STANITE! Uzmite dah! Da li su to činjenice ili vaša mišljenja? Šta bi neko drugi rekao o toj situaciji? Kako bi izgledala ta situacija smeštena u širi okvir gledanja? Da li postoji neki drugi način gledanja na tu situaciju? Kako bi izgledala ta situacija iz “ptičije perspektive“? Kakav savet bi ste mogli da date nekom drugom ko bi se našao u toj istoj situaciji? Da li je vaša reakcija odgovarajuća za datu situaciju? Da li možda opet razmišljate crno-belo u ovoj situaciji? Da li vaše ponašanje služi vašim ciljevima? Razmotrite

Posledice vašeg reagovanja.

Kako ste reagovali u datoj situaciji?

Šta ste uradili?

Koliko dugo?

Koliko puta?

Šta ste mogli da uradite umesto onoga što ste uradili?

Šta bi bio najbolje ponašanje u takvoj situaciji? Ako biste tako odreagovali kako bi ste se osećali?

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com