Strah od javnog nastupa nije rezervisan samo za ljude kojima je javni nastup sastavni deo posla (kao što je slučaj kod glumaca, voditelja, sportista, nastavnika, političara itd.). I ljudi koji nisu javne ličnosti mogu imati strah od javnog nastupa u situacijama kada treba da nešto prezentuju, izvedu neku veštinu pred publikom, izraze svoje stavove ili osećanja pred osobom/ma koju/e doživaljaju kao autoritet i sl. U radionici koju smo pripremili za vas, steći ćete znanja i veštine kojima možete prevazići strah od javnog nastupa i postati siguran, samouveren govornik.

U ovoj radionici naučićete:

 • Zašto neki ljudi imaju samo umerenu a neki parališuću tremu pre i tokom javnog nastupa
 • Ko je i zašto podložan strahu od javnog nastupa
 • Kako da prestanete da se uznemiravate i samoobezvređujete povodom toga što imate strah od javnog nastupa
 • Kako da otkrijete i promenite skrivena disfunkcionalna uverenja i ponašanja kojima stvarate i održavate strah od javnog nastupa
 • Kako da svoje nerealistične zahteve zamenite realističnim ciljevima, željama i očekivanjima
 • Koji su problemi u osnovi straha od javnog nastupa (stid, perfekcionizam, ego anksioznost)
 • Kako da prevaziđete preterani stid i strah od kritike
 • Kako da odustanete od samoporažavajućeg prefekcionizma i naučite da bezuslovno prihvatate sebe
 • Kako da prestanete da se užasavate povodom mogućnosti da pogrešite ili budete kritikovani od strane publike
 • Kako da umesto da budete fokusirani na negativne emocije preusmerite svoju pažnju na ono što prezentujete
 • Kako da se postavite prema osobama od autoriteta
 • Kako da prestanete da preterano brinete unapred
 • Kako da se nosite sa tremom tokom samog javnog nastupa
 • Kako da se samomotivišete i ohrabrite za javno nastupanje
 • Praktične vežbe koje možete izvoditi u grupi ili samostalno kod kuće

Voditelji radionice:

Vladimir Mišić, diplomirani psiholog-master, REKBT savetnik
Sanja Marjanović, diplomirani psiholog-master, Geštalt savetnik.

Mesto: Savetovalište “Ekvilibrijum“, Kapetana Popovića 34, Banovo brdo, Beograd.

Vreme: Subota 16. 04. , od 10 do 16 h

Prijavljivanje: na telefon 065/ 35 51 306.

Cena radionice: 2500 dinara po učesniku.