Telesna psihoterapija je psihoterapijski pristup orijentisan na integraciju telesnih i mentalnih procesa. U ovom pristupu pored verbalnog kanala komunikacije koriste se i neverbalni kanali i tehnike (rad sa disajnim obrascima, telesnom ekspresijom, mišićnim tenzijama, kontaktom, itd.). Suštinski koncept telesne psihoterapije može se sažeti u sledećem: Represivno vaspitanje i život u represivnom društvenom sistemu uči nas da od malih nogu sputavamo svoja osećanja, sopstvenu snagu i seksualnost koje predstavljaju vidove ispoljavanja životne energije. Represivni mehanizmi ograničavanja slobodnog protoka i izražavanja životne energije ostvaruju se kako na mentalnom nivou (putem potiskivanja i drugih mehanizma odbrane) tako i na telesnom nivou (putem ograničivanja i nepravilnog disanja, poremećaja u mišićnom tonusu, telesnoj izražajnosti itd).

Sputavanje slobodnog izražavanja životne sile ograničava naše kapacitete za izražavanje emocija, seksualnosti i naše kapacitete za primanje i davanje ljubavi. Dok god snažno potiskujemo neprijatna osećanja (kao što su strahovi, bes, bol itd.) mi u isto vreme ograničavamo sebe u sposobnosti za doživljavanje prijatnih osećanja kao što su ljubav, sreća, radost i blaženstvo. U skladu sa tim, osnovni ciljevi telesne psihoterapije su: oslobađanje zakočene životne energije otklanjanjem telesnih blokova sa ciljem da se povećaju ljudski kapaciteti za doživljavanje osećanja sreće, ljubavi, spontanosti, postizanja veće fleksibilnosti samokontrole, slobodog izražavanja osećanja, većeg uživanja u seksualnosti i svakodnevnom životu.

Na ovoj radionici naučićete:

  • Koji su osnovni principi rada u telesnoj psihoterapiji
  • Kakva je povezanost između disanja i izražavanja osećanja
  • Kako da oslobađanjem mišićnih tenzija otklonite emocionalne blokade
  • Kako da povećate kapacitet za spontano izražavanje osećanja
  • Kako da jezik tela prevedete u jezik osećanja
  • Vežbe kojima možete da na jednostavan način otklonite stres, uspostavite psihosomatsku ravnotežu i povećate nivo zadovoljstva sobom.

Voditelji radionice:

Slađana Đorđević, diplomirani psiholog-master, telesni psihoterapeut.
Vladimir Mišić, diplomirani psiholog-master, REKBT savetnik i telesni psihoterapeut pod supervizijom.


Mesto: KSC ’’Pinki’’, Gradski park 2, Zemun, u prostorijama škole ’’Dr Kosta Cukić’’.

Vreme: Nedelja 07. 05. , od 12 do 18 h

Prijavljivanje: na telefon 065/ 35 51 306.

Cena radionice: 2500 dinara po učesniku.