Jednostavna tehnika za kontrolu opsesivnih misli

Jednostavna tehnika za kontrolu opsesivnih misli

Zašto su opsesivne misli prisilne, odnosno zašto se javljaju mimo vaše volje? Javljaju se mimo vaše volje zato što vi uporno pokušavate da ih oterate, iskontrolišete, eliminišete ili sklonite. To nije moguće i zato stalno u vama traje unutrašnja borba koja je prilično iscrpljujuća.

Zašto opsesivne misli uporno istrajavaju?

Opsesivne (prisilne) misli istrajavaju:

  1. zato što nemate distancu u odnosu na njih – shvatate ih bukvalno, zdravo za gotovo, kao apsolutne istine a ne kao simptom anksionzosti
  2. zato što se njima konstantno bavite – stalno ih analizirate, udubljujete su u njiih, pokušavate da ih kontrolišete, osporavate ih ili nastojite da ih aktivno izbegavate
  3. zato što se borite sa strahom (potiskujete strah) – ne dozvoljavate sebi da osetite strah ili neko drugo osećanje koje potiskujete

Ako se uporno opirete strahu i drugi osećanjima pročitajte prvo ovaj tekst.

Kako da se oslobodite opsesivnih misli?

Jedni način da to uradite je da napravite distancu prema njima, da prestanete da se njima bavite i da prestanete da potiskujete strah. Najteži korak je prvi, pravljenje distance. Tome sam posvetio dosta pažnje u mom programu za prevazilaženje opsesivnim misli.

U mom programu Kako da se oslobodite opsesivnih misli u samo 4 jednostavna koraka, naučiću vas par veoma važnih prinicipa i nekoliko tehnika koje kada budete koristili svakodnevno oslobodićete se opsesivnih misli zauvek. Ovaj program je do sada pomogao stotinama ljudi da se oslobode opsesivnih misli i anksioznosti.

Nemojte računati na to da će opsesivne misli nestati za dan dva, jer neće. Neće nestati tako brzo jer ste vi mnogo energije i vremena investirali u to da im se opirete. Sada treba da naučite i primenjujete nešto suprotno tome. Za to treba vremena i praktikovanja u praksi. Budite uporni, primenjujete tehnike i uspećete.

Jednostavna tehnika za kontrolu opsesivnih misli

Sada ću opisati jednu jednostavnu tehniku uz pomoć koje ćete moći da zaista kontrolišete opsesivne misli.

  1. kada se opsesivna misao javi koristeći vašu maštu zamislite da ta misao ima neki oblik, boju, težinu, neka zauzima neki prostor ispred vas. Nije bitno šta ćete zamisli bitno je samo da tu misao „materijalizujete“ u vašoj mašti i zamišljate da ona stoji ispred vas.
  2. dok posmatrate tu misao i dozvolite sebi da osetite emociju koja prati tu misao. Najčešće je to strah. Osetite taj strah i ne opirite mu se uopšte. Nemojte ga analizirati i nastojati da ga razumete. Samo ga osetite najjače što možete u sadašnjem trenutku.
  3. nastavite da posmatrate tu misao i istovremeno sa tim usmerite svu vašu pažnju na vaš potijak. „Gledajte“ u misao a pažnju usmerite na potiljak.
  4. nastavite da „gledate“ u tu misao i sada zamislite da usmeravate pažnju na prostor iza te misli
  5. sada ponovo pomislite na misao sa početka i dozvolite sebi da osetite šta god da osećate. Ako je strah nestao tu se proces završava. Ako nije otišao, iako i dalje osećate naboj koji se pojavljuje sa tom mišlju, primenite sve korake još jednom, sve dok se naboj ne isprazni skroz.

Ako želite da naučite još moćnih tehnika za kontrolu opsesivnih misli pogledajte program Kako da se oslobodite opsesivnih misli u samo 4 jednostavna koraka.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com

Kako da se oslobodite bilo kojih neprijatnih misli u tri jednostavna koraka

Kako da se oslobodite bilo kojih neprijatnih misli u tri jednostavna koraka

Negativne, opsesivne, prisilne i iracionalne misli karakteriše njihova upornost, trajanje i javljanje mimo subjektove volje. Ove misli ne samo da osobi kvare raspoloženje, već remete njenu koncentraciju, motivaciju i osećaj da osoba ima kontrolu nad sobom. Pored toga što su negativne, ove misli osobi deluju kao nekontrolabilne jer što se osoba više bori sa njima one su sve upornije.

Zašto su negativne, opsesivne misli tako uporne?

Iz dva razloga. Prvi razlog je povezanost ovih misli sa negativnim afektom, kao što je na primer strah, bes, očaj, osećaj krivice i sl. Kada ne bi bile zasićene negativnm afektom ove misli bi brzo prolazile i osoba ne bi na njih obraćala puno pažnje. Ono što im daje snagu i upornost je negativni afekat sa kojim osoba ne zna šta da radi.

Drugi razlog je pažnja. Zbog upornosti i neprijatnosti ovih misli osoba je sklona da obraća pažnju na ove misli, da bude okupirana analizom ili brobom sa tim mislima što znači da se osoba udubljuje u njih i tako ih hrani, tako im daje snagu i moć. Bez obraćanja svesne pažnje ove misli gube na teženi, blede, odlaze, učestalost njihovog  javljanja linearno opada i na kraju se uopšte više ne javljaju. Kada naučite tehniku koju ću vam opisati u ovom tekstu bićete u stanju da naučite kako da se oslobodite bilo kojih negativnih misli, uključujući i strašne misli. Sada ću vam objasniti tu tehniku koja se sastoji od tri koraka.

Kako da prevaziđete opsesivne misli?

Prvi korak se sastoji u prepoznavanju negativnih misli i razlikovanju onoga što se događa u mislima (vašem umu) od onoga što se događa u realnosti. Prvo što treba da znate je da su negativne misli kao i svake druge misli samo misli. Stoga one nemaju nikakvu magičnu moć, ne predstavljaju realnost i ne mogu da utiču na vaše ponašanje ako vi tako ne odlučite. Negativne misli su plod imaginacije, zamišljanja nečeg što se ne događa sada i ovde. Uvek je tako. Sve što se ne događa sada i ovde je samo imaginacija a ne realnost, proizvod uma. Imaginacija koliko god bila blizu ili daleko od realnosti je samo imaginacija, konstrukcija vašeg uma. Vi ne morate te imaginacije uzimati zdravo za gotovo i tretirati ih kao činjenice. Misli nisu činjenice već samo mentalni događaji. Kada znate da su misli proizvod mašte, prozvod vašeg uma vi ih nećete tumačiti bukvalno. Zašto uopšte um stvara negativne ili strašne misli? Zbog negativnih osećanja koja imate a niste ih prihvatili. Zbog straha, besa, anksioznosti i drugih negativnih osećanja sa kojima se borite. Ta osećanja teraju vaš um da stvara negativne misli i te misli su deo tih negativnih osećanja. Šta da radite sa tim osećanjima? Odustanite od borbe i pustite ih da odu.

Šta da radite sa opsesivnim mislima?

Drugi korak se sastoji u tome da prekinete lanac negativnih misli. Kako da to uradite? Jednostavno im se nemojte odupirati već ih samo konstatujte i pustite ih da odu. Nemojte ih analizitati niti se boriti sa njima. Nemojte pokušavati da ih zaustavite, jednostavno nemojte im poklanjati pažnju. Nemojte se udubljivati u njih i one će početi da blede i na kraju će skroz nestati. Shvatite da su te misli jedan mentalni film u vašem umu, film koji se sastoji od menatlnih slika, reči ili zvukova. To je film koji vi ne želite da gledate, to nije film po vašem ukusu. Vi se ne morate udubljivati u taj film. Film se odvija ali bez vaše aktivne pažnje on neće uticati na vaše raspoloženje. U vašim rukama je moć da odlučite da li ćete gledati taj film ili ne, da li ćete se udubljivati u te misli ili ćete ih samo konstatovati i pustiti da odu. Vi nemate kontrolu nad sadržajem tog negativnog filma ali imate direktnu moć da odlučite da li ćete gledati taj film ili ne.

Usidrite se u sadašnjem trenutku

Treći korak podrazumeva da se vratite u sadašnji trenutak. Rekli smo da negativne misli su plod imaginacije i da se one ne odnose na realnost. Realnost je samo ono što se događa sada i ovde a ne ono što se događa u vašem umu. Kada ste odlučili da se ne udubljujete u negativne misli, udubite se u sadašnji trenutak. Konstatujte šta se događa u sadašnjem trenutnku? Pogledajte oko sebe gde se nalazite? Šta je oko vas? Pitajte sebe: Da li ovo što zamišljam (negativne misli) se događa sada i ovde ili je sve to u mom umu? Fokusirajte se na disanje jer to je nešto što se dešava u sadašnjem trenutku, postanite svesni udisaja, postanite svesni izdisanja, bez suđenja i analize. Sačekajte da negativne misli i negativna osećanja koja su njihov pratilac odu. Nemojte se boriti sa njima. Nemojte se požurivati, samo sačekajte da odu bez vašeg svesnog napora, bez ulaganja vaše svesne pažnje. Budite u sadašnjosti. Uradite nešto, pokrenite neku aktivnost koja će zahtevati vašu koncentraciju, vaše aktivno učešće i to će vam dodatno pomoći da se u vašem umu distancirate od negativnih misli. Kada to uspete one će same da odu, jednostavno će izbledeti zajedno sa negativnim osećanjem.

Vežbajte ovu tehniku kada god možete. Ako vam ne ide uvek lako, vežbajte. Nemojte odustajati, potrebno je truda da je uvežbate i automatizujete, posle će vam biti lako da je koristite.

Kako da pomognete sebi i oslobodite se opsesivnih, prisilnih misli?

Ako želite da sami prevaziđete opsesivne, prisilne misli naručite već danas ovaj sjajni program koji se naziva Kako da prevaziđete opsesivne misli u samo 4 jednostavna koraka

U tom programu naučićete sve tehnike koje su vam potrebne da biste se rešili opsesivnih misli sami i zauvek.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole je redovni pratilac i sastavni deo mnogih anksioznih poremećaja (pre svega: napada panike i opsesivno – komplusivnog poremećaja). U osnovi straha od gubtika kontrole je pogrešna, netačna procena osobe da će u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem i/ili emocijama što predstavlja uvod u ludilo, uvod u duševnu bolest. Osoba se plaši mentalne dezintegracije.

Što je strah koji osoba oseća jači to je osoba sklonija da veruje da će doći do gubitaka kontrole, što stvara dodatni strah i može kulminirati napadom panike ili intenzivnom anksioznošću. Postoje dva aspekta ideje o gubitku kontrole, gubitak kontrole u ponašanju i verovanje osobe da gubi kontrolu nad osećanjima.

Da li osoba zbog straha može izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem?

Gubitak kontrole nad ponašanjem podrazumeva verovanje osobe da ako se prepusti nadolazećem strahu, odustane od brige ili ruminativnih misli da će izgubuiti kontrolu nad sopstvenim ponašanjem, odnosno da će učiniti nešto što inače ne bi učinila. Osobe koje pate od opsesivno – kompulsivnog poremećaja ponekada zamišljaju da će uraditi nešto što je u potpunosti suprotno njihovom moralnom sistemu vrednosti i toga se jako plaše (npr: zamišljaju da će uzeti kuhinjski nož i povrediti drugog ili sebe). Ovakve slutnje se nikada ne obistine kod osoba koje imaju opsesivno – kompulsivni poremećaj.

Zašto se javljaju ovakve zastrašujuće misli, fatazije o gubitku kontrole?

Funkcija ovakvih misli i fantazija jeste samozastrašivanje i održanje preterane, rigidne kontrole soptvenog ponašanja i osećanja. Osobe koje pate od ovog poremećaja duboko veruju da moraju kontrolisati sve, svoje misli, osećanja i ponašanja, jer i sama pomisao na nešto loše može predstavljati uvod u realizaciju i ponašanje istog (ova vrsta verovanja se bazira na verovanju u omnipotentnost, svemoć sopstvenih misli). Kada pričamo o gubitku kontrole nad ponašanjem treba istaći da se ona nikada ne javlja kod osoba koje su pate od anksioznih poremećaja ili nekog drugog neurotskog sindroma. Gubitak kontrole nad ponašanjem moguć je samo kod osoba sa teškim (psihotičnim) duševnim ili neurološkim bolestima, koje podrazumevaju postojanje genetske vulnerabilnosti (postojanje takvih poremećaja u bližoj ili daljoj porodici) ili oštećenja mozga. Takođe važno je istaći da čak i u veoma specifičnim stanjima ne dolazi do gubitka kontrole nad ponašanjem. Ovde mislim na stanja kao što su: hipnotički trans, regresija, preplavljenost nekim afektom, alkoholisano stanje itd. U svim ovim stanjima osoba nikada ne uradi nešto što inače ne bi uradila u normalnim okolnostima. Na primer, sklonost agresivnim ispadima u alkoholisanom stanju ili u stanju kada je osoba u afektu nije posledica gubtika kontrole već sklonosti ovoj vrsti ponašanja koja može biti podstaknuta uzimanjem alkohola ali ne i izazvana njome. Ljudi ne čine nikada nešto što nije u skladu sa njihovim moralno-vrednosnim sistemom.

Da li osoba treba da kontroliše emocije?

Drugi aspekt verovanja u ideju o gubitku kontole odnosi se na kontrolu emocija. Osoba koja oseća intenzivnu anksioznost ili paniku, ima ideju da nije u stanju da kontroliše svoje emocije i da se može desiti iznenadna provala neprijatnih emocija koje osoba ne želi da doživi i kojih se plaši.

Strah od gubitka kontrole nad emocijama je takođe posledica pogrešnog uverenja da prihvatanje neprijatnih emocija i odustajanje od njihovog suzbijanja vodi u ludilo i mentalnu dezintegraciju. Uverenje osobe da gubi kontrolu nad sopstvenim osećanjima je inicirano naviranjem osećanja koja je osoba do sada uporno izbegavala, potiskivala ili poricala.

Prihvatanje i suočavanje sa tim neprijatnim emocijama je jedini način za njihovo integrisanje. Da bi se osoba prepustila i prihvatila ova osećanja neophodno je da prvo prestane da ih se plaši. Da bi osoba prestala da se plaši svojih osećanja bitno je da shvati da prepuštanje osećanjima ne predstavlja gubitak kontrole niti uvod u ludilo.

Rigidna kontrola osećanja (potiskivanje, poricanje itd.) dovodi do stvaranja hroničnih tenzija, napetosti i anksioznosti. Rešenje predstavlja zamena rigidne kontrole fleksibilnijom. To znači da osoba može da nauči da u nekim situacijama (za koje procenjuje da su bezbedne i adekvatne za izražavanje osećanja) izrazi i prihvati ono što oseća a u nekim drugim situacijama to ne čini (u onim situacijama u kojima procenjuje da bi izražavanje osećanja bilo neadekvatno ili štetno).

U radu sa klijentima mi učimo klijente kako da izražavaju i prihvate svoja osećanja kojih se plaše i na taj način ih osveste i integrišu. Integracija i prihvatanje ovih osećanja dovodi do redukcije anksioznosti i straha od gubtika kontrole. Strah od gubitka kontrole je samo pokazatelj da je kontrola koju osoba praktikuje suviše rigidna i neodrživa. S toga osoba može naučiti jedan zreliji i fleksibilniji vid kontrole koji ne podrazumeva strahovanja od gubitka kontrole i hroničnu anksioznost.

Kako da pomognete sami sebi i oslobodite se straha od gubitika kontrole?

Ako imate zastrašujuće misli i fantazije, osećaj da ćete izgubiti kontrolu a želite sami da ih prevaziđete pogledajte program za prevazilaženje opsesivnih misli. Tamo ćete naći skup veoma jednostavnih i moćnih tehnika koje ako budete primenjivali na sebi svakodnevno moći ćete da se oslobodite straha od gubitka kontrole kao i svih drugih iracionalnih srahova.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com