Zašto se opsesivne misli doživljavaju kao realne?

Zašto se opsesivne misli doživljavaju kao realne?

Dve ključne karakteristike opsesivnih misli jesu da su one uznemiravajuće po sadržaju i da su u suprotnosti sa životnim vrednostima, uverenjima, moralnim načelima i ličnošću osobe koja ih je razvila. Osobe koje se obraćaju za pomoć imaju utisak da su opsesivne misli realne i da će postupiti u skladu sa njima iako povodom njih osećaju strah i neretko gađenje. U ovom videu saznajte više o tome zašto vam se opsesivene misli čine tako realnim!

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt: 064 64 93 417

vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja

 

Zašto su iracionalni strahovi iracionalni?

Zašto su iracionalni strahovi iracionalni?

Svi oblici anksioznosti su zapravo iracionalni, neurotski strahovi. Javljaju se u okviru napada panike, generalizovanog anksioznog poremećaja, socijalne anksioznosti, opsesivno kompulzivnog poremećaja, post-traumatskog stresnog poremećaja i fobija itd. O razlici između racionalnih i iracionalnih strahova pročitajte ovde.

Iracionalni strahovi su iracionalni zato što je njihov sadržaj (misli) je nerealističan, nikada se ne ostvaruje u realnosti i često nije u vezi sa spoljašnjim okolonostima. Iracionalni strahovi su posledica imaginacije i često imaju simboličko a ne bukvalno značenje. Oni su nastali kao posledica toga što osoba godinama potiskuje realne strahove (ono čega se zaista plaši). Pošto se strah ne može potisnuti, on mora da nađe neki način da se ispolji pa se onda ispoljava u vidu zastrašujućih fantazija.

Funkcija zastrašujućih fantazija i misli

Zastrašujuće fantazije su takve da osobi privlače pažnju (odnose se na nešto strašno, užasno ili nemoralno, jednostavno neprihvatljivo) i ujedno skreću pažnju sa pravih problema. Upravo iz tog razloga iracionalni strahovi imaju funkciju i opstaju uprkos očiglednom nedostatku potvrde koja dolazi iz realnosti.

Da li sam normalan ako imam iracionalne misli i strahove?

To što su ti strahovi iracionalni to ne znači da je osoba koja ih ima iracionalna ili duševno bolesna. Iracionalni strahovi nisu znaci duševne bolesti već znakovi da osoba ima neki anksiozni poremećaj. Anksiozni poremećaji se vrlo uspešno rešavaju psihoterapijom (kognitivno – bihejvioralnom psihoterapijom) i / ili metodama psihološke samopomoći. U ovom kratkom tekstu opisaću glavne karakteristike iracionalnih strahova. Poznavanje tih karaktristika će vam pomoći da ih bolje razumete što pretstavlja uvod u njihovo rešavanje.

Karakteristike iracionalnih strahova

  1. Baziraju se isključivo na imaginaciji, na strašnim fantazijama – ne odnose se na ono što se stvarno dešava već se baziraju na nečemu što osoba zamišlja da bi moglo da se desi. Obično je to zamišljanje nekog katastrofičnog scenarija (Šta ako …?)
  2. Prenaglašeni su i intenzivni – iracionalni strahovi su intenzivni jer su se vremenom povećavali. Razlog tog povećavanje je izbegavanje. Što osoba više izbegava da se suoči sa strahom to on postaje sve jači vremenom.
  3. Uporni su – jer se osoba uporno opire da se suoči sa njima.
  4. Osoba ih se ne može osloboditi razuveravanjem – nikakvi logički argumenti ili dokazi ne mogu osobu lišiti iracionalnog straha. Što osoba više sebe razuverava to strah biva sve jači. Pošto je iracionalan strah iracionalan ne može se prevazići argumentima i logikom. Problem uopšte nije intelektulne prirode. Osoba mora da nauči kako da se distancira od straha i kako da ga pusti da ode. Dokle god se osoba bavi analizom iracionalnih misli ona se u stvari i dalje opire strahu.
  5. Ne mogu se pobediti ali se mogu prevazići – što više pokušavate da suzbijete strah to je on sve jači. Zašto se ne treba boriti sa strahovima pročitajte ovde. Razlog tome je što su iracionalni strahovi znak da se osoba opire strahu već duže vreme i da to više nije održivo. Rešenje je u suočavanju sa strahom.

Jedan od najčešćih i tipičnih iracionalnih strahove je strah od gubitka kontrole.

Šta znači suočiti se sa iracionalnim strahom?

Da bi se osoba suočila sa iracionalnim strahom i pustila ga da ode potrebno je dve stvari:

  1. da se distancira od njegovog sadržaja – da ne shvata svoje iracionalne misli bukvalno
  2. da se telesno ne opire strahu i pusti ga da dođe i prođe – otklanje telesnih blokada (koje se satoje u nepravilnom disanju i stezanju mišića) omogući će da strahh nesmetano dođe i prođe

Kada osoba nauči i primeni ova dva principa ona je naučila da toleriše strah umesto da ga trpi

U svim mojim knjigama i programima objašnjavam ta dva prinicipa i tehnike koje tome služe. Jako je važno razumeti te principe ali bez njihove primene u praksi nema rezultata. U procesu psihoterapije učim svoje klijente kako da to urade u praksi i oslobode se iracionalnih strahova a u programima samopomoći im dajem instrukcije koje treba sami da primene. Do sada imam dva talva programa jedan se bavi prevazilaženjem napada panike a drugi prevazilaženjem opsesivnih misli.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com

Povezanost iracionalnih strahova sa realnim problemima

Povezanost iracionalnih strahova sa realnim problemima

Iracionalni strahovi su stahovi koji nemaju realnu osnovu. Šta to znači? Osoba navodi da se plaši nečega što logički nema nikakvog smisla. Iracionalni strahovi se javljaju kao simptomi anksioznih poremećaja- paničnih poremećaja, fobija, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, itd. Osoba je često svesna iracionalnosti svojih strahova u trenucima kada je emotivno stabilna i kada je u mogućnosti da uključi svoj racio. Međutim, kada je emotivna uznemirenost osobe na visokom nivou njeni nelogični zaključci o tome da će se ugušiti/umreti, da ima nezilečivu bolest, da će povrediti bliske ljude, da je homoseksulane orjentacije/pedofil, postaju jedine moguće istine ili bar vrlo verovatne da se ostvare. S jedne strane, pojava iracionalnih strahova ima veze sa genetskom dispozicijom osobe za razvijanje anksioznih poremećaja. Struktura ličnosti ovakvih osoba je takva da su one osetljivije na spoljašnje stresove od ostalih, odnosno imaju povišen neuroticizam (pročitajte više o tome ovde). Dakle, realni stresovi koje izazivaju realni stresni životni događaji biće okidači iracionalnih strahova.

Kako su realni problemi povezani sa iracionalnim strahovima

Različiti gubici (smrti bliskih osoba, posla, mesta stanovanja), raskidi, razvodi, velike životne promene (mesta stanovanja, brak, rađanje deteta), teške bolesti (tuđe ili sopstvene) spadaju stresne životne događaje koji mogu uticati na to da se kod osobe pojača generalna uznemirenost i vulnerabilnost što je čini, uz postojanje dispozicije, kandidatom za razvoj nekog od iracionalnih strahova. Prvi napad panike se često javlja nakon nekog izrazito stresnog perioda, to ne moraju biti navedene stresne situacije već i neki subjektivno važni problemi koje osoba ne uspeva da reši. Realno postoji neki problem koji osoba ne uspeva da reši iz različitih razloga-nema hrabrosti da se sa njim suoči pa ga izbegava, ne zna kako da ga reši ili je trenutno nerešiv. Kada se problem ne rešava osoba ili ruminira i/ili potiskuje negativne emocije i time pojačava uznemirenost. Posledica je javljanje spontane fiziološke reakcije u vidu paničnog napada. Opsesivne misli koje su simptomi opsesivno-kompulzivnog poremećaja, takođe su posledice realnih životnih konflikata. Ove misli su po svom sadržaju ugrožavajuće i naravno iracionalne ali ako se pojave u trenutku kada je osoba već uznemirena one za nju postoju “vrlo verovatne”. Na primer, osoba koja je celog života bila heteroseksualne orjentacije odjednom je počela da sumnja u to i s tim u vezi razvija opsesivne misli. Ili majke koje su posvećene svojoj deci počinju da veruju da bi ih mogle povrediti jer im takve misli prolaze kroz glavu. U prvom slučaju, okidači mogu biti realni problemi vezani za komunikaciju sa suprotnim polom, problemi sa erekcijom kod muškaraca, koja čine da se osoba oseti nesigurnom u ovom aspektu funkcionisanja. Pa tako umesto da se suoči sa stidom i strahom od komunikacije/problema vezanih za seksualne odnose osoba se prebacuje na iracionalne, neosnovane strahove o sopstvenoj seksualnoj orjentaciji. Slično, majka koja je odgovorna i želi da bude najbolja za svoju decu, a pritom ima dosta spoljašnjih stresova u okviru porodice ili na poslu, može razviti opsesivne misli o povređivanju svoje dece.

Kako iracionalni strahovi postaju glavni problem

Sa jedene strane imamo realne probleme, stresove koje osoba ne rešava, potiskuje sa druge strane imamo razvoj iracionalnih strahova odnosno strahova koji su posledica misli i zaključaka koji su potpuno nerealni. Kada se jave iracionalni strahovi i misli osoba biva potpuno fokusirana na njih. Oni postaju predmet njene pažnje sve vreme. Osoba produbljuje svoje iracionalne misli, analizira ih, postaje svesna da sa njom nešto nije u redu. Simptomatologija paničnih napada ili OKP-a postaje fokus i to dalje vodi u nove frustracije. Osoba samo razmišlja o tome kako da se da se uklone neprijatne misli i neprijatni fiziološki simptomi jer je to ono što je najviše muči. Realni nerešeni problemi ostaju po strani.

Tretman iracionalnih strahova uključuje i rešavanje realnih problema

Psihološki tretman, pored toga što se bavi ublažavanjem simptomatologije iracionalnih strahova upotrebljavajući tehnike koje služe da osoba nauči kako najefikasnije da prevlada ove simptome, sadrži i rad na prevladavanju realnih, životnih problema koje osoba još uvek nije rešila. Napetost koja dolazi od nerešenih realnih problema pojačava uznemirenost i stvara pogodno tlo za razvoj iracionalnih strahova, nakon toga iracionalni strahovi postaju mehanizam sam za sebe i fokus za klijenta a često i stručnjaka koji ga leči. Ipak, ove strahove “hrane” konflikti koji su vezani za realne događaje, pa je u psihološkom tretmanu jako važno posvetiti se kako pojavnim akutnim/hroničnim simptomima anksioznih poremećaja tako i razvoju mehanizama za prevladavanje realnih problema.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt: 064/6493417

email: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja

Suočavanje sa strahom

Suočavanje sa strahom

Mnogi me pitaju da li je moguće pobediti strahove? U samoj formulaciji ovog pitanja sadržan je uzrok problema. Odgovor je NE. Strahove ne možemo pobediti, možemo ih samo prevazići. Zašto?

Ako govorimo o borbi, to podrazumeva da u konfliktu učestvuju bar dve strane. Pobeda jedne strane podrazumeva poraz druge. Znači ako govorimo o strahu, pobediti strah bi značilo izvojevati pobedu nad sobom, odnosno poraziti sebe. To je paradoksalno i stoga je nemoguće.

Strah je deo nas, deo onoga ko se plaši. Onaj ko se plaši je u isto vreme subjekat i objekat straha. Dakle, onaj ko misli da strahove može pobediti, zapravo ne priznaje strah, ne priznaje da je on/ona taj koji se plaši. Tu je reč o poricanju straha. Onaj ko ne priznaje svoj strah nastoji da ga potisne, suzbije ili eliminiše na sve moguće načine. Problem je u tome što se strah (kao ni jedno drugo osećanje) ne može potisnuti u potpunosti. Obično se dešava suprotno, što ga više potiskuje to vam se on više vraća u jednom ili drugom obliku. Znači, potiskivanje straha je apriori osuđeno na neuspeh.

Iracionalni, neurotski strahovi

U ovom tekstu govorimo o tzv. neurotskim, iracionalnim strahovima a ne tzv. realnim strahovima (kao što su strah da će nas pregaziti auto koji sumano ide ka nama i sl.). Neurotski strahovi su podjednako realni s tim što postoji razlika u objektu straha. Neurotski strahovi obično su strahovi od određenih ideja i misli u koje osoba veruje (a procenjuje ih kao ugoržavajuće, opasne po sebe) ili osećanja kojih se osoba plaši.

Kako prevazići strahove?

Ako ne možemo pobediti strah, ako ga ne možemo potisnuti, ako ne možemo pobeći od njega, šta onda možemo učiniti sa strahom? Bez obzira o kojoj vrsti straha je reč (fobijski strahovi, panika, slobodno lebdeći strah itd.) postoji samo jedan konstruktivan način za tretiranje straha. To je suočavanje. Za razliku od potiskivanja i negiranja, suočavanje sa strahom podrazumeva prihvatanje straha, odustajanje od izbegavanja i osvešćivanje onoga čega se bojimo.

Suočavanje sa strahom podrazumeva sledeće:

Promenu stava prema strahu – podrazumeva prihvatanje sledećih ideja: da strah nije opasan već samo neprijatan, da se može podneti, da strah sam po sebi ne dovodi do bolesti (telesne niti duševne), da se strah može prevazići jedino suočavanjem i izlaganjem a nikada izbegavanjem i potiskivanjem, da strah nije izraz slabosti a da je suočavanje sa strahom izraz hrabrosti, da je strah normalna pojava i deo ljudske prirode, da je strah prolazan.

Dolaženje do saznanja čega se zaista bojimo – mi se nikada ne bojimo situacija (kao što su vožnja liftom, povišen puls, visina, javni nastup, upoznavanje, intervju za posao itd.) već značenja koje pridajemo tim situacijama. Značenja (očekivanja, predviđanja, zaključivanja o posledicama) su ta koja nas zastrašuju a ne same situacije. To znači da se mi najčešće plašimo ideja u koje verujemo a ne neposredne realnosti koja nas okružuje. Kada jednom otkrijemo i izgovorimo te ideje onda smo u stanju da na njih utičemo, menjamo ih ili ih korigujemo.

Prihvatanje da se strah ispolji u celosti – podrazumeva izlaganje situacijama u kojima osećamo strah, dopuštanje da se strah pojavi i ostajanje u situaciji dok strah ne prođe. Na taj način dokazujemo sebi da strah sam po sebi nije opasan, da ga možemo podneti i da to ako se plašimo ne znači nužno i da je sama situacija opasna. Da bi smo mogli da se oslobodimo straha moramo ga pustiti da se pojavi i prestane. Ovu proceduru je potrebno dosledno ponavljati, sve dok strah u potpunosti prestane da se javlja u tim situacijama.

Usvajanje strategija za suočavanje sa strahom – učenje šta možemo sve preduzeti i učiniti dok se suočavamo sa strahom. Možemo korisiti neke od tehnika disanja koje uvode u relaksaciju, možemo tokom izlaganja osporavati ideje kojima stvaramo strah i zameniti ih idejama koje su realističnije i kojima se ohrabrujemo. Pogledajte programe samopomoći koji se tiču prevazilaženja napada panike i opsesivnih misli.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com