Emocionalni problemi

Povezanost bazičnih strahova i fobija

Skoro svaka fobija, može poticati od jednog ili više bazičnih strahova. Takvi strahovi su: strah od gubitka kontrole, strah od smrti,povređivanja ili bola, strah od odbijanja, ismejavanja ili stida, strah od ograničavanja, strah od napuštanja, izolacije ili samoće i strah od nepoznatog. Strah od gubitka kontrole. Svako traumatično iskustvo koje se na neki način kosi […]

Praktični saveti

Tehnika desenzitizacije in vivo za borbu protiv fobija

Psihoterapijska tehnika desenzitizacije in vivo je najefektivnija, danas dostupna, tehnika u tretmanu fobija. Ranije smo govorili o imaginativnoj desenzitizaciji koja se takođe koristi kada su u pitanju fobije ali ova tehnika obično nije dovoljna i često predsravlja samo uvodni tretman za desenzitizaciju in vivo. Desenzitizacija in vivo je krajnje jednostavna tehnika i bliska zdravorazumskom shvatanju […]

Emocionalni problemi

Kako nastaju fobije

Fobije predstavljaju istrajne i nerealistične strahove od specifičnih objekata, aktivnosti ili situacija, usled kojih dolazi do izbegavanja tih istih zastrašujućih objekata, aktivnosti ili situacija. Postoje tri karakteristike fobija koje ih izdvajaju od uobičajenih, svakodnevnih strahova. Prvo, strah od određenih objekata ili situacija opstaje u relativno dugotrajnom periodu. Drugo, postoji svest je je strah nerealističan, besmislen, […]

Emocionalni problemi

Suočavanje sa strahom

Mnogi me pitaju da li je moguće pobediti strahove? U samoj formulaciji ovog pitanja sadržan je uzrok problema. Odgovor je NE. Strahove ne možemo pobediti, možemo ih samo prevazići. Zašto? Ako govorimo o borbi, to podrazumeva da u konfliktu učestvuju bar dve strane. Pobeda jedne strane podrazumeva poraz druge. Znači ako govorimo o strahu, pobediti […]

Emocionalni problemi

Specifične fobije

Specifične fobije podrazumevaju javljanje klinički značajne anksioznosti koja provocirana izlaganjem specifičnom objektu ili situaciji. Javljanje fobičnog straha (anksioznosti) često dovodi do izbegavajućeg ponašanja. Kriterijumi za dijagnostikovanje specifične fobije su: Preteran i nerazuman strah koji se javlja ako se osoba izlaže specifičnom objektu ili situaciji (letenje, visina, životinje, injekcija, krv itd.) Izlaganje specifičnoj draži provocira anksioznost […]