Psihoterapijska tehnika desenzitizacije in vivo je najefektivnija, danas dostupna, tehnika u tretmanu fobija. Ranije smo govorili o imaginativnoj desenzitizaciji koja se takođe koristi kada su u pitanju fobije ali ova tehnika obično nije dovoljna i često predsravlja samo uvodni tretman za desenzitizaciju in vivo.

Desenzitizacija in vivo je krajnje jednostavna tehnika i bliska zdravorazumskom shvatanju koje govori da je najbolje savladati strah tako što ćemo se sa njime suočiti. Prema tome, desenzitizacija in vivo ili kako je često nazivaju i tehnika izlaganja predstavlja jednostavno izlaganje situaciji ili objektu od koga imamo strah, odnosno fobiju. Ono što se pak razlikuje u terapiji od uobičajenog izlaganja je da se izlaganje odgrava sistematski odnosno „korak po korak“. Takođe, efekti koji se ostvaruju ovom tehnikom ne nestaju nakon nekoliko nedelja ili meseci, ako ste jednom u potpunosti desenzitizirali sebe u realnoj životnoj situaciji, tako će ostati zauvek.

Desenzitizacije in vivo je tretman izbora za agorafobiju, socijalne fobije i mnoge druge jednostavne fobije. Veoma je korisna u prevazilaženju tzv. prostornih fobija sličnih agorafobiji, na primer- fobiji od šoping centara, od vožnje na otvorenim cestama, vožnje u javnom prevozu, vozu, avionu, itd. Socijalne fobije koje se uspešno tretiraju tehnikom izlaganja su strah od javnog nastupa, učestvovanje u socijalnim aktivnostima, polaganje ispita, strah od odlaska na sastanke. Jednostavne fobije u koje spadaju npr. strah od insekata ili strah od vode takođe se lako prevazilaze direktnim izlaganjem.

Za sve ovo tipove fobija poželjno je prvo vežbanje desenzitizacije kroz imaginaciju pre nego što se pređe na izlaganje u realnim situacijama (o desenzitizaciji kroz imaginaciju odn. o imaginativnoj desenzitizaciji govorili smo detaljnije u jednom od prethodnih tekstova). Kao i kod imaginativne desenzitizacije gde postoji  hijerarhija zastrašujućih situacija kroz koje prolazite na mentalnom planu, i kod desenzitizacije in vivo takođe mora postojati hijerarhija takvih situacija. Na primer, ako  imate fobiju od psa prvo ćete posmatrati psa vezanog ili u boksu na određenoj razdaljini, zatim ćete mu se sve više i više približavati, na kraju može doći i do toga da ćete ga dodirnuti,pomaziti i igrati se sa njim. Naravno, uz uslov da ste prošli sve prethodne korake.

No, iako je proces jednostavan proći kroz ovaj tretman nije upšte lako i prijatno, pa se dešava da mnogi odustanu u nekom trenutku.Terapija izlaganjem zahteva jaku posvećenost od strane klijenta. Ako budete ozbiljno voljni da uspete u svom oporavku onda ćete biti spremni da:

● Preuzmete rizik da se suočite sa situacijom koju ste izbegavali mnogo godina,

● Istolerišete unutrašnju neprijatnost pri ulasku u fobične situacije-čak i kada u iste ulazite postepeno,

● Ostanete dosledni i istrajni u primeni ove tehnike i dozvolite sebi dovoljno dugačak period da se potpuno oporavite (uobičajeno potpuni oporavak se može očekivati i nakon nekoliko meseci do godinu dana, ali ponekad se dešava i za mnogo kraće vreme).

Dakle, kao i u svemu za šta postavite cilj i ovde morate biti istrajni i voljni da prihvatite rizik i da istrpite izvestan stepen neprijatnosti. Na kraju ćete biti ponosni na svoj uspeh.

Sanja Marjanović

dipl. psiholog