Psihološke teme

Kontakt očima

Šta nam omogućava kontakt očima Prilikom svake komunikacije licem u lice mi provodimo najveći deo vremena gledajući sagovornika u oči. Ako pažljivo pratimo kuda stremi pogled sagovornika ili zapažamo promene u veličini njegove zenice moći ćemo da dobijemo neke informacije koje se teško mogu dobiti na osnovu verbalnog sadržaja koji nam upućuje osoba preko puta […]