Anksioznost i unutrašnji govor

Anksioznost i unutrašnji govor

Unutrašnji govor je ono što mi govorimo sebi i kako se sami sebi obraćamo u određenim situacijama. Ovaj govor je obično automatski i suptilan, pa teže možete primetiti kako on utiče na vaše raspoloženje i osećanja. Vi reagujete pre nego što ste primetili šta ste sebi...
Rano porodično iskustvo i anksiozni poremećaji

Rano porodično iskustvo i anksiozni poremećaji

U prošlom tekstu govorili smo generalno o uzročnicima anksioznih poremećaja i naglasili da ne postoji jedan suštinski uzorak od kojeg sve zavisi. Takođe, bilo je reči o tome da oni mogu biti biološki i psihološki  tj. da osoba može biti predisponirana genetski za neki...
Uzroci anksioznih poremećaja

Uzroci anksioznih poremećaja

Ako se borite sa nekim od anksioznih poremećaja (generalizovani anksiozni poremećaj, panika, fobija, opsesivno-kompulsivni poremećaj), verovatno ste se zapitali šta uzrokoje takav vid problema. Na primer, zapitate se „Zašto imam panične napade?,  Da li je to nešto...
Bespomoćnost – uzrok strahova, depresije i zavisnosti

Bespomoćnost – uzrok strahova, depresije i zavisnosti

Osećanje bespomoćnosti je veoma važna tema jer se tiče mnogih drugih emocionalnih problema. Dosta se govori o strahovima, panici, depresiji i sličnim problemima, a veoma malo o osećanju bespomoćnosti. Osećanje bespomoćnosti može biti u osnovi nekih emocionalnih...
Uzroci anksioznosti i napada panike

Uzroci anksioznosti i napada panike

Napad panike je intenzivni i neočekivani talas anksioznosti koji izgleda kao da se javlja van vaše kontrole i uključuje sledeće simptome: ubrzani rad srca, probadanje u grudima i otežano disanje, vrtoglavicu, nesvesticu, pojačano znojenje, drhtanje ruku, nogi ili...