Praktični saveti

Kako zaustaviti negativni unutrašnji govor

Negativni unutrašnji govor koji upućujemo sami sebi utiče na održavanje anksioznosti, potištenosti i niskog samopouzdanja. Uobičajeni primeri unutrašnjeg govora su : „Šta će drugi misliti o meni dok budem izlagao svoj izvestaj?“, „Šta ako ne uspem da se snađem?“, „ Nisam sposoban da obavim posao kako treba.“, „Nikada neću moći to da uradim.“,itd. Jedna od uobičajenih tehnika […]