Negativni unutrašnji govor koji upućujemo sami sebi utiče na održavanje anksioznosti, potištenosti i niskog samopouzdanja. Uobičajeni primeri unutrašnjeg govora su : „Šta će drugi misliti o meni dok budem izlagao svoj izvestaj?“, „Šta ako ne uspem da se snađem?“, „ Nisam sposoban da obavim posao kako treba.“, „Nikada neću moći to da uradim.“,itd. Jedna od uobičajenih tehnika suprotstavljanja negativnom unutrašnjem govoru je smišljanje realističnih rečenica kojima se negativne osporavaju. Pored ove tehnike postoji niz „brzinskih“ tehnika koje se mogu upotrebiti „na licu mesta“.

Koraci u osporavanju negativnog unutrašnjeg govora

1. Za početak je najbitnije da shvatite da ste upali u „zamku“ negativnog unutrašnjeg govora. Najbolji način da to shvatite je da u trenucima kada se osećate anksiozno, potišteno ili uznemireno razmislite šta sebi poručujete odnosno kako se sebi obraćate u tim trenucima, kakve su vaše misli.

2. Zaustavite se!—Postavite sebi sledeća pitanja:

„Šta govorim sebi pa se osećam ovako?“

„Da li ja zaista želim da radim sebi ovo?“

„Da li ja zaista želim da ostanem uznemiren/-a?“

Na ovaj način pored toga što bivate svesni svog negativnog unutrašnjeg govora, postajete i svesni da osećanja koja on indukuje su za vas beskorisna i da nema svrhe sebe mučiti time.

3. Opustite se i „promenite fokus“—pokušajte da se umirite i opustite sebe npr. dubokim abdominalnim disanjem , ovo će vam u trenutku skrenuti pažnju sa negativnog unutrašnjeg govora i opstiti vas (duboko i usporeno disanje vas iz stanja uznemirenosti „prebacuje“ u stanje relaksacije). Ova tehnika se može raditi i na licu mesta kada je dovoljno uvežbate. Promenite fokus sa rečenica u glavi na sadržaj, na rečenice koje se nalaze u vašoj prezentaciji, usredsredite svu pažnju na njih, samo je bitan sadržaj koji je ispred vas i nista drugo. Slično, ako vas opterećuju misli „neću uraditi posao kako treba“ prebacite fokus na korake koje treba da pređete i pozabavite se konkretnim traženjem rešenja za njih (samostalno ili uz pomoć drugih). Generalno, usmerite pažnju na ono što se dešava izvan vas a ne u vama.

Ove tehnike vas ne mogu u potpunosti osloboditi negativnog unutrašnjag govora, ali vam mogu pomoći da ga brzinski otklonite na licu mesta. Menjanje negativnog govora tj. njegova zamena realističnim unutrašnjim govorom zahteva više vremena i donosi dugoročnije rezultate ali upotreba ovih tehnika može biti od koristi kao prva pomoć u situacijama kada vas obuzmu negativna osećanja.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt: 064 64 93 417

email: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skype name: psihologsanja