Emocionalni problemi

Da li plakanje pomaže da se osećamo bolje?

Plakanje predstavlja univerzalno ponašanje za čitavu ljudsku populaciju, još od starih Grka verovalo se da ono ima katarzičku funkciju odnosno funkciju da nam olakša tenziju i “očisti um” usled nagomilanih negativnih emocija. Kasnije je katarzička funkcija plakanja bila naglašavana kroz Frojdovu psihoanalizu kao način otpuštanja neizraženih i blokiranih negativnih emocija. Generalno, plakanje deluju oslobađajuće, ipak […]

Ljubavni problemi

Ljubav i tugovanje

Iako neprijatna, tuga je zdrava emocija. Tuga i žaljenje predstavljaju emocionalne reakcije na gubitak voljene osobe ili stvari za koju smo bili emocionalno vezani. Tugovanje je proces i ima funkciju da nam pomogne da se emocionalno distanciramo od izgubljenog objekta (osobe ili stvari) i posle gubitka nastavimo svoj život sa punim kapacitetom da volimo, da […]