Da li plakanje pomaže da se osećamo bolje?

Da li plakanje pomaže da se osećamo bolje?

Plakanje predstavlja univerzalno ponašanje za čitavu ljudsku populaciju, još od starih Grka verovalo se da ono ima katarzičku funkciju odnosno funkciju da nam olakša tenziju i “očisti um” usled nagomilanih negativnih emocija. Kasnije je katarzička funkcija plakanja...
Zašto neki ljudi ne plaču

Zašto neki ljudi ne plaču

Kao što sam opisao u tekstu Ljubav i tugovanje, tuga je zdrava emocija. Tuga je reakcija na gubitak a tugovanje je proces koji pomaže osobi da se emocionalno razdvoji od onoga što je izgubljeno. Iako tuga nije prijatna, mnogima tugovanje ne predstavlja nikakav...

Ljubav i tugovanje

Iako neprijatna, tuga je zdrava emocija. Tuga i žaljenje predstavljaju emocionalne reakcije na gubitak voljene osobe ili stvari za koju smo bili emocionalno vezani. Tugovanje je proces i ima funkciju da nam pomogne da se emocionalno distanciramo od izgubljenog objekta...