Praktični saveti

Tehnika desenzitizacije in vivo za borbu protiv fobija

Psihoterapijska tehnika desenzitizacije in vivo je najefektivnija, danas dostupna, tehnika u tretmanu fobija. Ranije smo govorili o imaginativnoj desenzitizaciji koja se takođe koristi kada su u pitanju fobije ali ova tehnika obično nije dovoljna i često predsravlja samo uvodni tretman za desenzitizaciju in vivo. Desenzitizacija in vivo je krajnje jednostavna tehnika i bliska zdravorazumskom shvatanju […]