Vibracije, telo i osećaj zadovoljstva

Vibracije, telo i osećaj zadovoljstva

Zdravo telo je stalno u vibrirajućem stanju bilo da smo budni ili spavamo. U okviru rada u telesnoj psihoterapiji, telo se dovodi do vibriranja različitim specifičnim vežbama. Zašto bismo pobuđivali te vibracije u telu? Kada vibracije potpuno prođu kroz naš organizam, osećamo se ujedinjeni, integrisani, „u jednom komadu“. Jedan od osnovnih ciljeva telesne psihoterapije je da vrati telu punu živost, sposobnost da potpuno oseti životna zadovoljstva, teškoće, radosti i bolove. Što smo življi, vitalniji to više možemo da tolerišemo povećanje ekscitacije u našem životu. Analiza potisnutih konflikata, izražavanje ugušivanih emocija, rastvaranje oklopa i hroničnih mišićnih tenzija imaju za cilj da povećaju našu sposobnost za zadovoljstvo.

Zadovoljstvo da se bude potpuno živ se povećava vibrirajućim stanjem tela. To se opaža u pulsirajućem širenju i kontrakciji organizma i sitema organa koji ga čine, kao na primer respiratorni, cirkulatorni i digestivni sistem. To se oseća kao senzacija cirkulatornog toka u telu, koji reflektuje tok ekscitacije. Živo telo pulsira i vibrira. Naravno, u meri u kojoj starimo naše telo postaje sve više i više statično, dok ne dostigne potpuni mir smrti. Ali, patologija je izgubiti prerano pokretljivost. To se dešava, na primer, kada potonemo u depresiju. Ona izaziva patološki pad životnog funkcionisanja tela, smanjenje pokretljivosti, senzacija i reaktivnosti.

Sada ću opisati jednu jednostavnu vežbu koju koristimo u radu sa klijentima u okviru telesne psihoterapije. To je vežba koju je osmislio i koristio u svom radu jedan od Rajhovih učenika i sledbenika Aleksandar Loven. Ovu vežbu koristimo kada želimo da izazovemo vibracije nogu i postanemo svesni svojih udova. U daljem tekstu sledi opis vežbe.

Stanite sa stopalima udaljenim oko 25cm, nožnim palčevima blago okrenutim ka unutra da bi se istegli neki mišići zadnjice. Sagnite se na napred i dotaknite pod  prstima obe ruke. Noge moraju biti blago savijene (kao da ste na skijama). Čitava težina tela je na stopalima, nikakva težina se ne sme nositi na rukama (ruke ne treba da dodiruju podlogu). Pustite glavu da padne što je više moguće. Opustite vrat, neka vam glava slobodno visi. Opustite i ramena i rukem koji takođe slobodno vise. Dišite duboko i mirno na usta. Dišite tako tokom cele vežbe (u toku ove vežbe zaboravite da se može disati na nos). Sa udahom osetite kako vam se puni stomak a sa izdahom prazni i spušta. Pri zdahu možete i ispuštati zvuk ako osetite potrebu za tim. Prebacite težinu tela napred na prste nogu. Možete blago da odignete pete, ali samo malo da ne bi ste izgubili ravnotežu. Ukrutite polako kolena dok se mišići potkolenice, sa zadnje strane nogu ne izvuku. Ali kolena ne smeju biti ni potpuno kruta ni blokirana. Zadržite ovu poziciju bar oko dva tri minuta.

Dopustite sebi da osetite vibracije u telu. Pokušajte da se u potpunosti prepustite i ne kontrolišete telo. Obratite pažnju, dišete li mirno ili zadržavate dah? Nikakva vibracija se neće pojaviti ako prestanete da dišete. Da li osećate vibracije nogu? Ako to nije slučaj, probajte da lagano savijete kolena, polako, zatim da ih ukrutite vraćajući ih u početnu poziciju. Učinite to više puta da bi se mišići opustili. Da li su vibracije lagane ili jake, blage ili istrzane? Neki doslovno skaču ako ne mogu da izdrže njihovu ekscitaciju. Da li vam se to dešava? Kako se osećate nakon ove vežbe?

Vladimir Mišić

dipl. psiholog

 

Emocije i telo

Emocije i telo

Pored toga što emocije predstavljaju subjektivni doživljaj i subjektivnu reakciju na spoljašnje ili unutrašnje okolnosti, emocije se sastoje i od telesnih reakcija. Bez tela, odnosno bez telesnih promena ne bi ni bilo emocija. Zamislite šta bi bio strah bez svih onih telesnih senzacija koje se jave kada se uplašimo.

Sve te telesne promene koje se javljaju kada doživaljamo neko osećanje imaju neku svoju adaptivnu funkciju. Na primer, kada se uplašimo, telesne reakcije koje se dešavaju u organizmu imaju funkciju da nas pripreme za bekstvo ili borbu u situaciji koja se procenjuje kao opasna. Kada takvih promena u organizmu ne bi bilo, zamislite kako bi uopšte bilo moguće da pobegnemo ili se borimo kada se nađemo u nekoj situaciji za koju mislimo da preti da ugrozi naš život ili psihički integritet.

S obzirom da same emocionalne reakcije ne traju dugo (ako ih mi ne održavamo) i telesne promene (na primer: promene krvnog pritiska, srčanog pulsa, dubine i ritma disanja, hormonalne promene, znojenje itd) koje su sastavni deo emocionalne reakcije relativno brzo prestaju, odnosno organizam se vraća u stanje uobičajenog funkcionisanja. Organizam poseduje svoje specifične mehanizme putem kojih vrši unutranju autoregulaciju, odnosno omogućava da se procesi u organizmu ponovo uravnoteže kada na primer opasnost prođe. Ti mehanizmi nisu pod direktnom kotrolom naše volje i osoba ne mora ništa da čini kako bi telesne promene nastale tokom emocionalnog reagovanja se vratile na uobičajeni nivo funkcionisanja.

Telesne promene koje se događaju kada osoba emotivno reaguje mogu nekada biti veoma intenzivne a često i veoma neprijatne (na primer, kada osećamo intenzivan strah,paniku, intenzivan bes itd). Međutim iako su neprijatne, ove senzacije same po sebi nisu opasne i ne mogu da ugroze vaše telesno funkcionisanje i zdravlje. Međutim, hroničan stres, hronično strahovanje, bes i drugi intenzivni afekti ako traju danima pa čak i mesecima, mogu negativno uticati na vaše telesno zdravlje i dovesti do tzv. psihosomatskih poremećaja.

Kod psihosomatskih poremećaja, usled dugotrajnog, hroničnog stresa može doći do poremećaja u funkcionisanju pojedinih organa ili do njihovog trajnog oštećenja (na primer, visokog krvnog pritiska, migrena, čira na želudcu, dijabetisa, infarkta miokarda itd). Osobe koje pate od psihosomatskih poremećaja obično ne izražavaju svoja osećanja i ne umeju da misle o svojim osećanjima (ne umeju da ih verbalizuju i mentalizuju) što za posledicu ima to da se ti afekti direktno izlivaju u telo. Samim tim što osoba ne ume da misli o onome što oseća ne može na te afekte ni da utiče. Dakle, u osnovi psihosomatski poremećaja su emocionalni problemi koji zahtevaju psihološki tretman.

Pošto osećanja imaju svoju telesnu komponentu, jasno je zašto se osećanja nikada ne mogu potisnuti u potpunosti. Vi možete potisnuti misli koje su sastavni deo vaših osećanja (tako što će te naterati sebe da ne mislite o nečemu što je za vas bolno i sa čim ne umete da izađete na kraj) ali same telesne promene koje su sastavni deo osećanja ne možete potisnuti i eliminisati. Tako na primer, neko ko ima izrazitu tremu pred javni nastup, može zavaravati sebe da se on/ona uopšte ne plaši kada javno nastupa ali zato može imati na primer, dijareju pred svaki javni nastup.

Hronično potiskivanje emocija dovodi do poremećaja u funkcionisanju skoro čitavog organizma. Pored hormonskih promena tu su i promene u krvnom pritisku, načinu disanja itd. Hronično potiskivanje i stres se odražavaju i na stanje mišićne napetosti u telu. Mnogi ljudi koji su pod stresom pate od hroničnih mišićnih tenzija (kojih obično i nisu svesni jer se radi o hroničnom stanju napetosti koje je za njih svakodnevnica) koje takođe mogu izazivati glavobolje (tzv. tenzione glavobolje), bolove u leđima i druge organske smetnje.

Stanje hronične mišićne napetosti karakteristično je za osobe koje stalno strahuju ili se često i intenzivno ljute. Kod ovakvih klijenta pored rada na psihološkim aspektima problema potrebno je raditi i na obučavanju klijenata veštinama relaksacije. To se postiže različitim metodama i tehnikama poput tehnika progresivne mišićne relaksacije, tehnika disanja, biofidbek metoda, autogenog treninga itd.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com