Sveto trojstvo uspeha

Sveto trojstvo uspeha

Šta je uspeh? Uspeh je kada ostvarujemo svoje ciljeve, svoje želje. Za uspeh je potrebno nekoliko stvari, a najvažnije su tri. To su: želja, vera i akcija. Sve počinje od želje. Želja je pokretač svakog ponašanja. Prvi korak ka uspehu je da postanete svesni i...
Zdrave i nezdrave emocije

Zdrave i nezdrave emocije

Život se sastoji od niza pozitivnih i negativnih događaja, koji se međusobno smenjuju. Negativni događaji su oni događaji koje pojedinac procenjuje kao ometajuće u odnosu na sopstvene ciljeve i vrednosti, dok su pozitivni događaji oni koji su u skladu sa odabranim...