Četiri principa emocionalne kontrole

Četiri principa emocionalne kontrole

Svi žele kontrolu nad sopstvenim emocijama, naročito onim neprijatnim. Međutim to što većina ljudi smatra pod kontrolom emocija zapravo nije prava kontrola već bi se to pre moglo nazavati otporom ili unutrašnjom borbom sa vlastitim emocijama. Kada se jave neprijatna...
Šta o nama govore naša osećanja?

Šta o nama govore naša osećanja?

Osećanja se manifestuju na tri nivoa. Na telesnom, mentalnom  i motivacionom nivou. Na telesnom nivou osećanja se manifestuju u vidu telesnih senzacija (senzacija u stomaku, grudima, glavi, rukama itd.). Osećanje je telesni doživljaj a ne samo mentalni. Na mentalnom...
Nekoliko činjenica o osećanjima

Nekoliko činjenica o osećanjima

Osećanja, za razliku od misli, uključuju reakciju celog organizma Ona su posredovana delom centralnog nervnog sistema koji se naziva limbički sistem kao i autnomnim, perifernim nervnim sistemom. Kada ste emocionalno uzbuđeni, vi emociju osećate ,,svuda“ i doživljavate...
Izbegavanje emocija

Izbegavanje emocija

Ljudi koji izbegavaju emocije zapravo izbegavaju da dožive i izraze svoja osećanja a takođe mogu izbegavati da ih izazovu kod drugih. Emocije su za njih izvor pretnje, i mogućnost da ih dožive, pokažu, misle o njima, ili izazovu kod drugih čini da se osete ugroženim...