Kako da raskinete vezanost sa opterećujućim osobama?

Kako da raskinete vezanost sa opterećujućim osobama?

U životu se dešava da budemo u interakciji sa osobama koje su nam opterećujuće. Sa nekim od njih nismo bili ni u mogućnosti da biramo da li ćemo se sresti, komunicirati i imati interakciju. To je na primer slučaj sa članovima bliže ili šire familije, šefom na poslu,...
Da li znate kako na vas utiču vaša očekivanja?

Da li znate kako na vas utiču vaša očekivanja?

Većina ljudi ne pravi jasnu razliku između svojih očekivanja i realnosti. Njihov doživljaj sveta je umnogome obojen očekivanjima. Šta su očekivanja? Očekivanja se odnosne na procenu budućnosti koja je bazirana na prošlim iskustvima osobe. Osoba nastoji da predvidi...
Negativna očekivanja vode u negativna osećanja

Negativna očekivanja vode u negativna osećanja

Siguran sam da ste mnogo puta čuli da vam neko drugi ili vi sami sebi kažete: “ Znao sam da cu se ovako osećati …“,  „Znao sam da cu se ponovo uplašiti …“, „Znao sam da neću uspeti …“ itd. U osnovi ovakvih i sličnih izjava stoje očekivanja koje osoba...
Osporavanje negativnih očekivanja

Osporavanje negativnih očekivanja

Već smo govorili o tome kako negativna očekivanja mogu potkrepljivati bazičnu negativnu sliku o sebi i osećanje anksioznosti. Da se to ne bi stalno dešavalo potrebno je negativna očekivanja pretvoriti u realna. Sada ćemo prikazati nekoliko koraka koji dovode do ove...
Želje, potrebe, očekivanja i zahtevi

Želje, potrebe, očekivanja i zahtevi

U svakodnevnom govoru ljudi ne ulaze dublje u analizu značenja pojedinih reči i pojmova, što može stvarati zabune u komunikaciji i imati značajne posledice na ponašanje i emocionalno reagovanje. Ljudi često izjednačavaju pojmove kao što su želje, potreba, očekivanje i...