Histrionični poremećaj ličnosti

Histrionični poremećaj ličnosti

Svako od nas je nekada u životu imao potrebu da bude u centru pažnje. Kod većine to stvara prijatna osećanja jer su tako, bar na kratko, zbog nekih svojih osobina izdvojeni iz ,,mase jednakih“. Ipak, nekada je želja da se bude u centru pažnje toliko izražena da to...