Svako od nas je nekada u životu imao potrebu da bude u centru pažnje. Kod većine to stvara prijatna osećanja jer su tako, bar na kratko, zbog nekih svojih osobina izdvojeni iz ,,mase jednakih“. Ipak, nekada je želja da se bude u centru pažnje toliko izražena da to osobi postaje nasušna potreba.

Osobe kod kojih je dijagnostikovan histrionični poremećaj ličnosti imaju stalnu potrebu za teatralnim ponašanjem (dramatizacijom) i skretanjem pažnje na sebe. Ovaj poremećaj se javlja u ranom odraslom dobu (u periodu od 20-te do 30-te godine života) i češći je kod žena nego kod muškaraca. Histrionične osobe su šarmantne, energične, duhovite, društvene ali i impulsivne, sklone preteranom flertu, manipulaciji, nestalne i zahtevne prema drugima.

 

Kako prepoznati histrionični poremećaj ličnosti?

Postoji niz simptoma koji ukazuju da kod osobe postoji histrionični poremećaj ličnosti. Neke od ovih simptoma smo već pomenuli u uvodu.
Privlačenje pažnje na sebe: Ako nisu u centru pažnje ove osobe se osećaju jako uznemireno i neprijatno.
Seksualna zavodljivost: Ove osobe su sklone neadekvatnom i provokativnom zavođenju drugih.
Promenjivost raspoloženja i plitke emocije: Brza promena raspoloženja i površnonost u emotivnom reagovanju.
Fizički izgled: Ove osobe konstantno koriste fizički izgled kako bi privukle pažnju na sebe.

Stil govora: U govoru nema puno detalja, pokazuje se sklonost ka generalizaciji i želja da se drugi impresioniraju.

Dramatično ponašanje: Ove osobe su sklone preteranoj dramatizaciji i teatralnom ponašanju uz prenaglašena osećanja.
Sugestibilnost: Ove osobe lako potpadaju pod uticaj drugih ljudi ili trenutnih okolnosti u kojima se nalaze.
Precenjivanje intimnosti: obično preuveličavaju nivo intimnosti u vezi.

Ipak, iza ovog na izgled dominantnog i nezavisnog ponašanja krije se jaka želja za vezivanjem. Zavisni su od podrške drugih i teško im pada kada to izostane. Iza teatralnosti i visokog nivoa aktiviteta kriju se bolna osećanja sa kojima ove osobe izbegavaju da se suoče. Ove osobe su uspešne u socijalnom i profesionalnom životu ali problemi se dešavaju u emotivnim vezama. Skloni su psihosomatici i zloupotrebi psihoaktivnih supstanci.

Koji su uzroci javljanja histrioničnog poremećaja ličnosti?

Kao uzroci ovog poremećaja najčešće se spominju genetički faktori i iskustvo u ranom detinjstvu. Deca koja nisu imala jasno definisane zabrane, koja nisu bila puno kritikovana i kažnjavana, a opet koja su dobijala pažnju samo ako urade određene stvari a nisu vrednovana zato što su to što jesu, nisu mogla da razviju oseća sopstvene vrednosti te su sklonija da u mladosti razviju ovaj poremećaj ličnosti.

Tretman histioničnog poremećaja ličnosti

Sasatavni deo tretmana ovog poremećaja je osporavanje iracionalnih uverenja ovih osoba da one nisu sposobne da se same brinu o sebi i da su manje vredne. Takođe, radi se na redukovanju impulsivnog ponašanja i učenju veštinama rešavanja problema uz pomoć sopstvenih snaga i resursa.

Mr Sanja Marjanović

dipl. psiholog

kontakt:  064 64 93 417

vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja