Emocionalni problemi

Fizička aktivnost i anksiozni poremećaji

Jedan od najefikasnijih metoda redukcije generalizovane anksioznosti i prevazilaženja predisponiranih napada panike je program redovnih fizičkih aktivnosti odnosno telesnih vežbi. Panični napad,kao što smo više puta spominjali u našim tekstovima, je posledica prirodne rekacije organizma da se bori ili da beži (eng. “fight-or-flight“)—iznenadni talas adrenalina kao reakcija na realističnu pretnju, postaje prekomeran ili se pojavljuje […]