Kako izaći na kraj sa besom u komunikaciji

Kako izaći na kraj sa besom u komunikaciji

O besu u komunikaciji možemo govoriti iz dva ugla. Iz ugla sagovornika koji je besan i ugla sagovornika kome je upućena agresivna poruka. Kada smo besni ili kada je neko drugi besan na nas, potrebno je naći način kako iskontrolisati ovu emociju i konstruktivno rešiti...