Arogancija kao način prikrivanja stida

Arogancija kao način prikrivanja stida

Arogantno ponašanje je nešto što većinu ljudi iritira kada su u pitanju međuljudski odnosi. Ali, arogancija može biti u suštini prikriveni stid odnosno mehanizam odbrane od stida.  Postoje dva načina manifestovanja arogancije: grandioznost i prezir. Grandioznost...
Strategije koje ljudi koriste za prevladavanje stida

Strategije koje ljudi koriste za prevladavanje stida

Većina ljudi se može normalno nositi sa privremenim stidom. Ova vrsta stida sigurno je neprijatna u izvesnom stepenu, ali to brzo prolazi. Zdrav (koristan) stid nam šalje poruku koju treba da čujemo. Ali za osobe koje žive sa prekomernim stidom, stid nikada ne...