Arogantno ponašanje je nešto što većinu ljudi iritira kada su u pitanju međuljudski odnosi. Ali, arogancija može biti u suštini prikriveni stid odnosno mehanizam odbrane od stida.  Postoje dva načina manifestovanja arogancije: grandioznost i prezir. Grandioznost predstavlja veličanje sebe i verovanje da ste bolji od drugih. Prezir predstavlja omalovažavanje drugih u funkciji izdizanja sebe.

Na primer, zamislite da su dvoje ljudi dva napumpana balona. Sada zamislite da se jedan pumpa do te mere da svakog časa može pući. To je grandioznost. Grandiozne osobe kriju svoj stid od sebe, imaju previsoko mišljnje o sebi i puni su lažnog ponosa. Njima je potrebno da budu superiorni kako bi prekrili bazično osećanje stida.

Sada zamislite da se drugi balon ispumpava. To je prezir. Osobe koje preziru druge će naći načina da ih ,,ispumpaju“, učine ih da se osećaju slabim, nekompetentnim, i posramljenim. Ove osobe se brane od stida prebacujući ga u druge. Oni se osećaju bolje sa samim sobom samo ako druge umanje do granica ništavnosti.

Neke preterano stidljive osobe upražnjavaju grandioznost a neke prezir. Mnogi koriste oba tipa manifestovanja arogancije kako bi se odbranili od bazičnog osećanja stida. Cena koju ove osobe plaćaju je da nikada ne mogu u potpunosti da budu u iskrenom kontaktu sa drugima. Lepota intimnosti ne može dodirnuti nekog ko je na pijadestalu. Arogantni ljudi odbacuju od sebe sve one koji bi mogli ili hteli da ih zavole. Oni se sa osećanjima bore na najgori način; smenjivanjem osećanja inferiornosti osećanjem superiornosti. Ipak, ono što im je slaba tačka i centar njihovog najvećeg bola je njihov stid.

Kao što sam pomenula na početku, arogantni ljudi predstavljaju pravu ,,nesreću“ za interpersonalne odnose. Oni nam često unose osećanje neprijatnosti i stida, sada smo videli zbog čega to rade. Setite se ovoga kada sledeći put budete komunicirali sa arogantnom osobom i shvatite da je prednost na vašoj strani.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog i psihološki savetnik

kontakt za zakazivanje savetovanja uživo: 064 64 93 417

kontakt za zakazivanje online savetovanja: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja