Psihološke teme

Opažanje uspeha i neuspeha

Da li ste znali da u zavisnosti od toga kako opažate razloge (uzroke) svojih sadašnjih uspeha ili neuspeha utičete na vaše buduće uspehe ili neuspehe? Kada ljudi dožive neuspeh, oni teže da sebi objasne zašto su bili neuspešni. Oni tragaju za razlozima, uzrocima neuspeha. Svako ima svoju sopstvenu teoriju zašto u nečemu uspeva ili podbacuje. […]