Upravljanje stresom

Upravljanje stresom

Stres se obično definiše kao reakcija osobe na spoljašnje događaje odnosno promene koje se odigravaju u okolini. Ti događaji mogu biti pozitivni i negativni. Pod stresom možemo biti i kada nam se dešava nešto pozitivno ali je to novo za nas (venčanje, rodjenje deteta,...