Četiri principa emocionalne kontrole

Četiri principa emocionalne kontrole

Svi žele kontrolu nad sopstvenim emocijama, naročito onim neprijatnim. Međutim to što većina ljudi smatra pod kontrolom emocija zapravo nije prava kontrola već bi se to pre moglo nazavati otporom ili unutrašnjom borbom sa vlastitim emocijama. Kada se jave neprijatna...
Kako da prestanete da stalno brinete o istim problemima?

Kako da prestanete da stalno brinete o istim problemima?

Ako osoba konstantno brine o istom problemu onda to može da znači sledeće: problem realno postoji a osoba nema rešenje za taj problem osoba brine o nepostojećem problemu Prva stvar koju sebe treba da pitate je: Da li ovo što ja smatram problemom postoji u realnosti...
Šta o nama govore naša osećanja?

Šta o nama govore naša osećanja?

Osećanja se manifestuju na tri nivoa. Na telesnom, mentalnom  i motivacionom nivou. Na telesnom nivou osećanja se manifestuju u vidu telesnih senzacija (senzacija u stomaku, grudima, glavi, rukama itd.). Osećanje je telesni doživljaj a ne samo mentalni. Na mentalnom...