Praktični saveti

Tehnika sistematske desenzitizacije

Tehnika sistematske desenzitizacije se najčešće koristi kod anksioznih, paničnih i fobičnih napada. Ovde ćemo u kratkim crtama izložiti njene korake koji se sprovode pod supervizijom psihoterapeuta. Pre početka sistematske desenzitizacije potrebno je savladati trening relaksacije i napraviti hijerarhijsku listu situacija koje vas uznemiravaju (počinje se od najmanje uznemiravajuće do najviše uznemiravajuće). Ovo se radi uz […]