Emocionalni problemi

Komponente besa

Emocija ili osećanje besa je složena kombinacija fizičkih senzacija, kognitivnih (misaonih) procesa i ponašanja. Fizičke senzacije koje su povezane sa besom se lako prepoznaju. To su: ubrzan rad srca, skraćeno disanje, sušenje usta, osećanje napetosti u stomaku, pojava crvenila i rast temperature tela.  Ovi fizički simptomi su veoma slični sa simptomima koji se javljaju prilikom […]