Sekundarni emocionalni poremećaj

Sekundarni emocionalni poremećaj

Ljudi su sposobni da misle o svetu i drugima ali su takođe sposobni da misle o sebi, svojim mislima i osećanjima i ponašanjima. Ljudi su refleksivna, introspektivna bića, bića sklona samoposmatranju i samoprocenjivanju. U isto vreme ljudi su pristrasna bića, mi stalno...