Motivacija za promenom

Motivacija za promenom

Ključni momenat u prevazilaženju emoitvnih problema jeste svest da treba preuzeti odgovornost za  rešavanje tih problema. Ono što vam je potrebno da rešite problem je prava motivacija za promenom. Prema tome, zapitajte se da li ste zaista motivisani da se menjate? Da...