Kako da se suočimo sa razlikama u emotivnoj vezi?

Kako da se suočimo sa razlikama u emotivnoj vezi?

Ljudi se razlikuju i to nam je odavno poznato.  Ipak, nekad nam je teško da prihvatimo da se i ljudi koji su u emotivnom odnosu takođe razlikuju. Obično imamo predstavu da ako smo jako bliski sa nekim taj treba da bude onakav kakvi smo i mi i da se moramo u svemu...