Razlike u izražavanju emocija kod muškaraca i žena

Razlike u izražavanju emocija kod muškaraca i žena

Na emocionalnost se obično gleda kao na žensku karakteristiku. Devojčice plaču a dečaci negativne emocije ,,čuvaju u sebi“. Kada postanu odrasle osobe zbog razlika u izražavanju emocija mogu imati problema međusobnim odnosima. Žene smatraju da su muškarci bezosećajni...