Emocionalni problemi,Psihološke teme

Šta zapravo možete postići odlaskom kod psihologa

Postoje različite predstave ljudi o tome šta se zapravo može postići odlaskom kod psihologa, da li je smisleno na taj način rešavati probleme i koje probleme je moguće rešiti. Neki ljudi ne prave razliku između psihologa i psihijatara (o ovoj razlici možete pročitati u ovde). Drugi pak misle, da kod psihologa idete na neku vrstu […]

Emocionalni problemi

Zavisni poremećaj ličnosti i ispoljavnje anksioznih poremećaja

Šta su poremećaji ličnosti? Poremećaji ličnosti se manifestuju kao relativno trajni i disfunkcionalni obrasci ponašanja, mišljenja i emocionalnog reagovanja u većini socijalnih situacija. Osobe kod kojih postoji poremećaj ličnosti obično imaju neadekvatnu interpretaciju svojih i ponašanja drugih ljudi, intenzitet i trajanje osećanja nisu u skladu sa situacijama, postoje disfunkcionalnosti u relacijama sa drugima, smanjena je […]

Psihološke teme

Koliko dugo traje psihoterapijski tretman

To je jedno od najčešćih pitanja koje postavljaju klijenti i osobe zainteresovane za psihoterapiju. Ja klijentima uvek odgovaram na isti način. Dužina tretmana isključivo zavisi od Vas (klijenata) jer ja sa svakim klijentom nastojim da radim maksimalno profesionalno, požrtvovano i najbolje što znam. Postoji nekoliko faktora koji utiču na trajanje i uspeh tretmana. Faktori koji […]