Kako da izbrišem negativne, misli, iskustva i slike iz svog uma?

Kako da izbrišem negativne, misli, iskustva i slike iz svog uma?

Da li je moguće izbrisati negativne slike, emocije, bolna iskustva iz uma? Kako? Šta je to negativni naboj? Na kom prinicipu radi tehnika paradoksalne intencije? Koji je najbolji metod za čišćenje negativnog naboja? Kada negativne misli i slike odlaze u zaborav i prestaju da nas opterećuju? Kako znamo da je nešto problem za nas? Ovo su neka pitanja na koja odgovaram u ovom interesantnom video klipu

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com

Kako da prestanete da stalno brinete o istim problemima?

Kako da prestanete da stalno brinete o istim problemima?

Ako osoba konstantno brine o istom problemu onda to može da znači sledeće:

  1. problem realno postoji a osoba nema rešenje za taj problem
  2. osoba brine o nepostojećem problemu

Prva stvar koju sebe treba da pitate je:

Da li ovo što ja smatram problemom postoji u realnosti ili je to samo u mojoj glavi?

Ako problem postoji onda treba tragati za rešenjem.

Mnogi ljudi provode mnogo vremena mozgajući i tragajući za uzrokom problema a pritom ne činići mnogo ili ništa da nađu rešenje za problem.

Zašto ne treba previše trošiti vreme na otkrivanje i razumevanje uzroka problema?

  1. zato što u velikom broju slučajeva ne postoji samo jedan uzrok, nego je više činilaca koji su zajedno doveli do jednog problema
  2. zato što nalaženje uzroka problema u najvećem broju slučajeva nije rešenje za problem
  3. zato što osoba razmišjajući o uzroku ne razmišlja dovoljno o rešenju za problem

Ako imate realan problem, nemojte previše vremena trošiti na traženje uzroka i razumevanje problema, već najviše svoje energije investirajte u traganje za rešenjima. Svaki problem ima neko rešenje, možda ne ono najbolje koje bi osoba želela ali uvek postoji neko rešenje.

Šta je u osnovi svakog psihološkog problema?

U osnovi svakog problema je unutrašnji konflikt. Konflikt između onoga što osoba zahteva, želi i onoga što osoba percipira da joj reanost daje. Problem postoji kada osoba percipira da ono što ima u realnosti nije ono što ona želi.

Kako se razrešava takav konflikt?

Postoji nekoliko mogućih rešenja:

  1. nalaženje alterantivnih načina da se zadovolji želja – primena u ponašanju
  2. promena okolnosti u kojima do sada nije bilo moguće zadovoljiti želju
  3. odustajanje od želje – prihvatanje da želje se neće ostvariti i da osoba to može toleriše
  4. promena percepcije o okolnostima koje osoba percipira kao nepovoljne
  5. dešava se da ono što osoba želi nije autentično, nije iskreno, osoba želi nešto drugo a to pokušava da dobije na posredan ili čak potpuno neadekvatan način

Šta ako osoba brine o nepostojećem iracionalnom problemu?

Anksioznost čini da osoba kreira u svom umu probleme koji u realnosti ne postoje. Osoba je u stanju da brine danima o nepostojećim problemima jer u osnovi njih je anksioznost. Uzmimo na primer osobu koja oseća zdravstvenu anskioznost i svaki dan brine da li ima rak. S obzirom da osoba nema dijagnozu te bolesti a brine se kao da ima, reč je o nepostojećem problemu.

Nepostojeći problem ipak ima svoju funkciju i zato postoji. Osoba kreira nepostojeći problem kako bi sebi skrenula pažnju sa pravog problema. U gore navednom primeru pravi problem je to što osoba ne želi da se suoči sa svojim strahovima i onda kreira strah od bolesti kako bi sebe zamajavala tom temom umesto da se suoči sa strahom od gubitka kontrole i drugim strahovima koje je godinama potiskivala.

Ako imate neki nepostojeći problem oko kojeg se jako brinete pitajte sebe sledeće: Od čega ja to pokušavam da pobegnem? Koje je to osećanje kojem se opirem? Šta je moj pravi problem od kojeg bežim?

Umesto da bežite od strahova i strašnih misli naučite kako da se suočite sa njima i pustite ih da odu. Naučite kako da vi upravljate svojim umom umesto da on upravlja vama. Pogledajte naš program: Kako da se oslobodite opsesivnih misli u samo 4 jednostavna koraka

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

www.vaspsiholog.com