Posttraumatski stresni poremećaj

Posttraumatski stresni poremećaj

Ljudi se često žale na svakodnevni stres koji donose problemi na poslu, u porodici, i u raznim drugim socijanim situacijama. Intenzitet stresa može da varira i obično postoje događaji koji su jako ugrožavajući i sa kojama ljudi ne mogu da izađu na kraj tako lako kao...