Zašto neki ljudi ne plaču

Zašto neki ljudi ne plaču

Kao što sam opisao u tekstu Ljubav i tugovanje, tuga je zdrava emocija. Tuga je reakcija na gubitak a tugovanje je proces koji pomaže osobi da se emocionalno razdvoji od onoga što je izgubljeno. Iako tuga nije prijatna, mnogima tugovanje ne predstavlja nikakav...
Poricanje i povlačenje kao mehanizmi odbrane od stida

Poricanje i povlačenje kao mehanizmi odbrane od stida

Postoji nekoliko načina na koje ljudi prikrivaju svoje osećanje stida.  Ljudi koji potiskuju stid ne moraju biti svesni da imaju izgrađene mehanizme odbrane kojima se brane od osećanja stida. Oni čak ne moraju prepoznati stid kao svoj problem. Mehanizmi odbrane od...