Otpori u psihoterapiji

Otpor je klijentovo ponašanje koje psihoterapeut označava kao antiterapeutsko. Šta to zapravo znači? Skoro svaki klijent koji dolazi na psihoterapiju jer je motivisan i želi da reši svoje probleme. Ali kod nekih klijenata pored autentične motivacije za rešavanje...