Emocionalni problemi

Preterana želja za odobravanjem

Sva ljudska bića imaju potrebu da ih neko u njihovom socijalnom okruženju odobrava i prihvata. Ipak, kada je ta potreba preterana to može proizvesti neke neželjene probleme kao što su napadi anksioznosti ili fobije. Biti previše preokupiran time da vam je potrebno odbravanje od strane drugih je usko povezano sa unutrašnjim osećanjem manje vrednosti. Prema […]