Kako da efikasnije upravljate sopstvenim vremenom

Kako da efikasnije upravljate sopstvenim vremenom

Iako je vreme kao fizička kategorija beskonačno naše vreme je ograničeno. Postavlja se pitanje da li vreme sa kojim raspolažemo koristimo na najbolji mogući način. Često imamo običaj da kažemo „Dan prekratko traje“, „Gde li je tako brzo vreme proletelo?“ ili „Imam...