Kako da efikasnije upravljate sopstvenim vremenom
Emocionalni problemi

Kako da efikasnije upravljate sopstvenim vremenom

Iako je vreme kao fizička kategorija beskonačno naše vreme je ograničeno. Postavlja se pitanje da li vreme sa kojim raspolažemo koristimo na najbolji mogući način. Često imamo običaj da kažemo „Dan prekratko traje“, „Gde li je tako brzo vreme proletelo?“ ili „Imam previše vremena da ne znam šta ću s njim“. Ako konstantno koristite ovakve fraze […]