Netolerancija na neizvesnost

Netolerancija na neizvesnost

Ljudski um nije konstruisan tako da u potpunosti predvidi posedice svih događaja. Mi možemo predvideti posledice nekih događaja sa određenom tačnošću odnosno sa određenom verovatnoćom uzimajući u obzir razne faktore. Na primer, predviđanje da će autobus kasniti danas...