Poricanje i povlačenje kao mehanizmi odbrane od stida

Poricanje i povlačenje kao mehanizmi odbrane od stida

Postoji nekoliko načina na koje ljudi prikrivaju svoje osećanje stida.  Ljudi koji potiskuju stid ne moraju biti svesni da imaju izgrađene mehanizme odbrane kojima se brane od osećanja stida. Oni čak ne moraju prepoznati stid kao svoj problem. Mehanizmi odbrane od...