Psihološke teme

Komunikacijska veština slušaoca i govornika

Čest problem koji se javlja u porodičnoj komunikaciji je postojanje takozvanih visoko ritualizovanih odnosno ustaljenih pogrešnih obrazaca komuniciranja koji obično dovode do eskalacije sukoba ili do povlačenja sa osećanjem ljutnje i povređenosti. Cilj komunikacijske veštine slušaoca i govornika, je da prevenira ova neprijatna osećanja tako što će učesnicima u komunikaciji obezbediti da prime i da […]